TIMPUL din afara timpului ( IV )link


Când eşti conştient de Forţa – Conştiinţei te poţi conecta cu orice nivel al realităţii, cu orice punct al spaţiului. Pentru că ea este FOCUL SACRU, sau Chit-Agni cum spun Tibetanii, care se află în tot ce există cu modalităţi vibratorii diferite, în floare şi în stea, în cugetarea minţii, în supraconştientul luminos, în instinctul animalelor, în pietrele peste care călcăm, în meditaţiile noastre profunde. Dar a fi conştient de propria ta Conştiinţă, înseamnă bucurie. Este vorba de bucuria pură, reală nu condiţionată, care va deveni ca o stâncă în voi, „ca un surâs care se află în spatele a tot ce veţi face şi peste tot” cum spune Înţelepciunea străveche.
Luni am lucrat cu ATENŢIA SPORITĂ. Marţi cu cele trei trepte ale zborului către Înalt: ADMIRAŢIA, UIMIREA, CONTEMPLAREA. Miercuri am folosit cheia SENINAŢII. Pentru joi vă propun TĂCEREA, care este şi cheia stăpânirii de Sine la toate nivelele. Oferiţi-vă de mai multe ori, câteva clipe de tăcere, de NEMIŞCARE INTERIOARĂ. Dacă veţi face linişte înlăuntrul vostru, veţi realiza desprinderea conştientă de timpul trecător care pare că ne fugăreşte şi ne dă angoase şi vom statornici încetul cu încetul PACEA, mediul cel mai prielnic de a-ţi aduce aminte CINE EŞTI, DE UNDE VII, CARE ESTE ŢINTA SPIRITULUI TĂU.
Să aveţi o zi frumoasă ca o Primăvară cu pomi înfloriţi, cu pajişti verzi şi Flori miresmate!

Primăvara înseamnă starea noastră interioară, pajiştile verzi sunt gândurile noastre proaspete şi luminoase, iar Florile înmiresmate sunt sentimentele noastre care bucură Universul cu bună lor mireasmă.
Cu drag, Lidia Birsan