Perspectiva a cincea: transcenderea spațiului și timpuluilink

Teorialink


 Dimensiunile mai înalte pot fi privite în multe feluri. Dorim să împărtășim o schemă de bază despre cum considerăm noi dimensiunile și provocările pe care le întâlniți, în timp ce treceți într-o realitate dimensională mai înaltă. După cum vedem noi lucrurile, realitatea voastră biologică întrupată (adică, corpul fizic) e ancorată în dimensiunile a treia și a patra ale Conștiinței. Sunteți foarte familiarizați cu tridimensionalitatea lumii voastre. sistemul vostru nervos e foarte mult acordat la această realitate. Complexul vostru creier / minte / corp e sincronizat cu realitatea fizică a lumii voastre. Însăși supraviețuirea voastră biologică depinde de orientarea voastră în spațiul din jurul vostru. În plus, corpul, mintea și Conștiința vă sunt ancorate în percepția voastră despre timp. Dar nivelurile dimensionale mai înalte ale Conștiinței voastre nu sunt îngrădite de aceste constrângeri. Ele nu au restricții de orientare spațio-temporale. Acest lucru se datorează faptului că corpurile voastre dimensionale superioare nu au masă sau fizicalitate, nefiind deci influențate de câmpurile gravitaționale.
 

Timpul este influențat în mod considerabil de câmpurile gravitaționale. Mai mult, percepția voastră despre timp e influențată de condiționare. Combinația dintre câmpurile gravitaționale și condiționarea socială a făcut ca majoritatea ființelor umane să se simtă izolate în constrângerile spațiului și timpului.
 

Pragmatic vorbind, experiența voastră despre „realitate” este un rezultat al nivelului vibratoriu cu care vă identificați. Atunci când vă identificați cu dimeniuni mai înalte ale Conștiinței, sunteți eliberați de constrângerile spațiului și timpului și acționați într-o realitate mai fluidă.
 

Atunci când vă identificați doar cu realitatea voastră biologică, practic vorbind, sunteți prinși în spațiu și timp.
 

În acest mesaj, vă vom prezenta o metodă prin care să vă schimbați identitatea personală, trecând de la constrângerile timpului și spațiului perceput, la libertatea dimensiunilor mai înalte, în timp ce vă trăiți viața de zi cu zi, într-o civilizație și o realitate dimensională îngrădite de aceste constrângeri (spațiul și timpul). Înainte să vă împărtășim această metodă, e necesar însă să cercetăm un pic mai amănunțit teoria.
După cum îl considerăm noi, timpul reprezintă dimensiunea a patra. Pentru noi, spațiul și timpul sunt strâns legate. oamenii voștri de știință au confirmat teoria lui Einstein, că obiectele mari care au masă generează câmpuri gravitaționale, care modifică spațiul și timpul.

 
Pentru noi, dimensiunea a cincea este prima dimensiune a Conștiinței aflată în afara constrângerilor spațio-temporale (adică, dimensiunile a treia și a patra.) Iar ființele din dimensiunea a cincea nu au masă și, prin urmare, nu sunt expuse efectelor câmpurilor gravitaționale.

 

Deși dimensiunea a cincea nu are fizicalitate în Sine, ea are formă sau obiecte. Dar, din perspectiva voastră, în dimensiunea a cincea formele par efemere – neavând substanță sau realitate.
 

Atunci când veți intra în dimensiunea a cincea, veți continua să vă percepeți ca având formă (adică corp). Iar lucrurile din dimensiunea a cincea vă vor apărea ca fiind la fel de solide ca formele pe care le întâlniți în realitatea voastră curentă. Dar experiența voastră despre spațiu va fi mai fluidă, iar timpul, ca punct de referință, nu va mai exista.
 

Sunt unii care spun că toate problemele voastre vor fi rezolvate în mod magic și instantaneu, atunci când veți intra în dimensiuni mai înalte. Aceasta nu e experiența noastră. Doar că provocările sunt diferite. Oportunitățile sunt și ele diferite, deoarece nu mai sunteți îngrădiți de limitările spațiului și timpului, așa cum le percepeți în realitatea voastră curentă întrupată. Acest lucru vă oferă ocazii mai însemnate pentru creativitate și ceea ce noi numim „evoluție dimensională.”
 

Evoluția dimensională înseamnă dezvoltarea capacității de a fi conștient, în mod simultan, de mai multe dimensiuni și de a acționa în cadrul lor. călătoria spre această stare de măiestrie poate fi, într-adevăr, lungă și întortocheată, deoarece implică să trăiești într-o anumită realitate dimensională, prin experiență directă. De exemplu, viața voastră întrupată actuală este – din perspectiva evoluției dimensionale – o ocazie de a deveni experți în dimensiunile a treia și a patra. De asemenea, este o ocazie de a percepe dimensiunile mai înalte, în timp ce trăiți o existență întrupată. O viață trăită astfel accelerează foarte mult evoluția dimensională, iar acest mesaj e codificat cu niveluri multiple de informații, pentru aceia dintre voi care au trecut la acest mod radical de ființare. 
Din perspectiva noastră, până în dimensiunea a noua, aveți o formă care are aspect uman. Fiecare dimensiune următoare a Conștiinței e mai subtilă (mai puțin densă) decât cea anterioară. La cei care intră în dimensiunea a zecea, forma, așa cum o știți, dispare de tot, iar natura lor devine mai mult geometrică.

 

În momentul în care intrăm în dimensiunea a zecea, devenim sfere. Noi nu suntem sferele ce apar în fotografii, pe care unele persoane le numesc orbi. Adevărații orbi – spre deosebire de artefactele sau farsele fotografice – sunt ființe interdimensionale care au geometrie sferică. Iar dacă priviți mai atenți, aceste sfere vor dezvălui labirinturi complexe în interiorul lor. natura sferică a ființelor interdimensionale este  un aspect comun, numeroase tipuri de ființe având această formă geometrică.

 

Atunci când intrăm în dimensiunea a zecea, unii dintre noi devenim ceea ce noi numim Aethosullink-external, despre care am vorbit în alte mesaje.

 

Dar să revenim la voi. La nivel colectiv, omenirea e atrasă cu rapiditate în dimensiunea a cincea. Acesta e un salt evolutiv inevitabil, plin atât de pericole, cât și de oportunităși, iar noi dorim să vorbim ACUM despre câteva din provocările care vă apar, în timp ce faceți această tranziție. Pentru scopurile acestei discuții, am vrea să împărțim aceste provocări în trei categorii mari: 1) provocări ce survin în mod natural în tranzițiile în conștiință, 2) influențe umane și 3) interferența extraterestră.
 

Provocări ce survin în mod naturallink


Tranzițiile în dimensiuni mai înalte sunt problematice, din cauza diferențelor radicale de percepție, dintre ființele limitate de gravitație și cele care nu sunt limitate. Altfel spus, în pragul dintre realitatea voastră tridimensională și tetradimensională, și realitatea voastră pentadimensională, vă confruntați cu un „zid” de diferențe perceptuale.

 

Într-adevăr, unele persoane care percep realitatea pentadimensională socotesc că-și pierd mintea. Acest lucru se întâmplă deoarece spațiul și timpul perceput sunt temporar întrerupte. În dimensiunile mai înalte percepția e mai fluidă, iar atunci când intrați în aceste dimensiuni vă aflați în afara vieții personale. E ca și cum ați fi deconectați de realitățile și solicitările existenței terestre, ceea ce, în funcție de psihologia fiecăruia, poate da naștere la o ușurare enormă sau la o întristare profundă.

 

Atunci când Conștiința voastră trece în dimensiunea a cincea, vi se schimbă identitatea personală. Efectiv nu vă mai puteți identifica cu existența voastră terestră, așa cum obișnuiați să o faceți. Din perspectiva noastră, această provocare este de fapt cea mai grea, atunci când intrați pentru prima oară în dimensiunea a cincea. Trecerea de la dimensiunea a cincea la dimensiunile mai înalte este în mod inerent mai ușoară, deoarece sunteți deja obișnuiți cu dispariția spațiului și timpului, ca limitări.
 

Trecerea la dimensiunea a cincea (și mai sus) reclamă din partea voastră finețe, dacă e să realizați sarcina de a vă trăi viața de zi cu zi, în timp ce cuprindeți această realitate extinsă.
 

Una din aptitudinile viitoare ale omenirii, din punct de vedere colectiv vorbind, va fi aptitudinea de a trăi în dimensiunea a treia și a patra – însemnând spațiul și timpul, așa cum le cunoașteți în prezent – în timp ce, concomitent, trăiți în dimensiunea  a cincea, unde spațiul și timpul nu mai sunt percepute ca și constrângeri.

 

Această realitate duală îi va oferi omenirii viziuni și aptitudini creative uriașe, dar, la fel ca în cazul majorității progreselor, acest lucru urmează o curbă a clopotului (o curbă simetrică în formă de clopot, ce reprezintă distribuția și frecvența tipică a valorilor unui set de date aleatorii. N.tr.). Și, foarte probabil, mulți dintre voi, care citesc acest mesaj, sunt mai avansați în această tranziție, decât cea mai mare parte a omenirii. E posibil ca acest lucru să vă facă să vă simțiți ca un străin ce trăiește într-un ținut ciudat.

 

Influențele umane link

backward_step backward page:1/5 forward forward_step