Mântuirea și Înălțarealink

 
Știm că Universul înseamnă frecvență, adică vibrație armonică pe diferite nivele. De asemenea, știm că materia este rezultatul acestei/acestor frecvențe. Mai știm că o amplificare a frecvenței de vibrație (a sunetului) determină re-aranjarea particulelor materiei și/sau schimbarea structurii atomice a ei.

 corpul nostru fizic este rezultatul unei anumite structuri atomice, bazate pe carbon, ca rezultat al frecvenței specifice de manifestare a acestui element chimic. Structura subtilă a ADN-ului uman este una energetică, bazată pe armonice și sub-armonice de frecvență, constituite într-un Tipar energetic Divin. Trecem peste faptul că acest Tipar Divin a fost “lucrat” genetic de către cei care au (re)creat specia Homo-Sapiens și luăm în considerare faptul că ADN-ul funcționează pe baza unui Program, construind astfel drumul vieții omului, de la stadiul de nou-născut, până la moarte.

 

Așadar, ce ar însemna “mântuirea și înălțarea”, din această perspectivă a geneticii umane (punctul meu de vedere):

1. Mântuirea înseamnă drumul pe care-l parcurgem în viață, crescându-ne conștient frecvența de vibrație celulară, prin amplificarea frecvenței conștiinței individuale până la nivelul la care aceasta atinge frecvența unui anumit Plan Armonic al Creației. Această amplificare în trepte (pas cu pas) a frecvenței celulare este realizată prin depășirea tuturor barierelor psihice impuse de multele programe de manipulare a Conștiinței umane…unul dintre aceste programe este religia, prin dogmele impuse. Depășind aceste bariere, una câte una, creăm breșe către câmpul Conștiinței Universale, acolo unde Supra-Sinele își manifestă existența. Actuala noastră realitate (creată pe baza unei structuri energetice defazată față de Matricea Originară) este un câmp de frecvențe în care este prins Ego-ul sau mintea Rațională. Evident că acest camp de frecvențe (i)real s-a autoextins și se autoîntreține, în foarte mare măsură, cu ajutorul tiparelor mentale create de energiile-gând ale omului, dar și cu ajutorul tehnologiilor dezvoltate mai ales în ultimele decenii.

2. Înălțarea reprezintă starea în care suntem în deplină armonie cu frecvența câmpului Conștiinței Universale, specific unuia dintre Planurile Armonice Divine. Așa după cum ni se tot comunică, frecvența minimă a “Înălțării” este cea a Planului Armonic 5-Dimensional, acolo unde se conștientizează pe deplin că toți suntem Unu și se manifestă starea de Unitate cu Sursa, cu Singularitatea, cu Creația.

 

Nimeni altcineva nu ne va “mântui”, nimeni nu ne va “înălța”! Teoriile religioase creștină, musulmană și iudaică referitoare la “Venirea Mântuitorului”, luate mot-à-mot și impuse, astfel, subconștientului uman duc tocmai la separarea de Sursa divină și ocultarea conștientizării prezenței Sursei divine în fiecare dintre noi. Creează “așteptări” exterioare nouă, ceea ce, evident, nu va duce la nimic altceva decât la o prezență continuă în starea de a fi a “sclaviei mentale” umane și a unui comportament pe măsură!

 

Așa după cum se știe, dar nu se conștientizează permanent, observarea și acordarea atenției unei “stări de nemișcare” determină schimbări structurale în acel câmp energetic și permit manifestarea co-Creării. În momentul în care atenția și intenția-gând ale fiecăruia dintre noi sunt îndreptate către propriul ADN, vom determina schimbarea stării de frecvență, amplificând vibrațiile armonice ale acestuia către frecvențele armonice înalte ale Câmpului Conștiinței. Intrăm, astfel, pe “calea mântuirii și a înălțării”!  

 

Isus nu ne-a mântuit (și cu atât mai puțin a luat asupra sa toate păcatele noastre), el doar a arătat drumul și cum trebuie acesta parcurs de fiecare individualitate Umană. De altfel, tiparul “Mântuitorului Isus” este comun mai multor civilizații umane, toate acestea existând cu mult înainte de existența lui Isus! Iudeii și cei care au scris Noul Testament nu au făcut decât să preia un “tipar uman” și să-l servească umanității drept Isus! Chiar și “învierea creștină” se produce după moartea fizică (exemplul Isus), adică atunci când conștiința individuală a accesat Planurile divine Superioare. Isus (sau oricine o fi fost modelul Isus) a dorit să ne comunice că:

1. “Mântuirea și Înălțarea” trebuie realizate prin forțe proprii, conștientizând Iubirea ca fiind energia Manifestării creației.

2. Scopul existenței umane pe Pământ este acela ca aceste două manifestări să aibă loc în corp fizic!

 

Biserica, prin religie, a “criptat” aceste învățături, servindu-ne o poveste cu îngerași cu aripioare, și sfinți, și porumbei albi, și mătănii, și închinarea către un Ceva/Cineva Exterior nouă!

 

 Sursa :Mântuirea și Înălțarealink-external