Mesaj de la Eu-l meu Superiorlink


Să fiţi siguri că Ascensiunea se află pe drum, şi nimic nu poate evita să aibă loc la finalul aşteptat. Aşa că, să ignoraţi acţiunile Cabalei, care cred încă că pot să împiedice intenţiile de a pune capăt războiului sau împotriva oamenilor de pe Pământ. puterea lor a fost tăiată, şi nu vor reveni niciodată la nivelul anterior. Zilele lor sunt numărate, şi la sfârşit nu vor avea altceva de ales, decât să se predea. Orice încercare de a evita justiţia va fracasa, şi după aceea, vor fi scoşi de pe această planetă. Acoliţii lor pot încă să cauzeze probleme, însa de asemenea vor fi forţaţi să-şi abandoneze planurile lor de a stăpâni Pământul şi populaţia lui. Brexit, a crescut rapid, şi în acest fel va continua, pentru că alţii se vor uni de asemenea, şi acest lucru a făcut posibil ca ţările să scape din ghiarele celor de la Illuminati.

Confuzia va continua în timp ce vechile energii se destramă, şi cele noi le iau locul. Forţele negative se află în haos pentru că Guvernanţii lor , cei din afara acestei lumi, nu mai pot să îi ajute. Colapsul a cauzat deja ca vreunul dintre ei să se roage şi să se tocmească pentru a-şi salva viaţa, şi presupunând că ei vor accepta ceea ce li se oferă, vor fi situaţi acolo unde nu vor mai putea deja să intervină în planurile lor viitoare pentru Pământ şi civilizaţia lui. Indiferent de ceea ce se petrece, nu lăsaţi ca frica să intre în vieţile voastre, şi menţineţi o privire pozitivă în tot momentul. În realitate nu există nimic cu care să vă preocupaţi, deoarece totul se petrece aşa cum a fost plănuit, şi se va obţine rezultatul dorit. Cei care sunteţi pregătiţi, vã veţi înălţa cu mărirea vibraţiilor care conduc la ascensiune. Să ştiţi că se vor petrece multe lucruri care vã vor impulsiona către Noua Eră, şi vã vor da avansurile care v-au fost negate în mod deliberat.

Noua Era se va manifesta foarte rapid, introducând multe schimbări în calitatea voastră de viaţă. Avansurile sechestrate vi se vor da rapid, şi toate sufletele se vor beneficia de ele. Vă aflaţi la marginea schimbărilor dorite, care vor elimina nevoia ca timpul vostru să fie dedicat pentru a munci, pentru că pur şi simplu să existaţi. Veţi avea mai mult timp pentru odihna şi pentru aventuri creative, care vor beneficia multă lume. Schimbările pot presupune un anumit grad de fierbere, însa să fiţi siguri că responsabilii acesteia au puterea să o menţină la un minim absolut. Nimeni nu va pierde nimic, pentru că imediat veţi câştiga cu toţii în multe moduri, care vã vor asigura că veţi avea o viaţă confortabilă şi pacifică. Sărăcia şi nevoia, vor deveni lucruri ale trecutului, pentru că cu toţii veţi avea suficient pentru a acoperi necesităţile voastre.

În termeni generali, schimbările vor elimina toate formele de poluare, şi acolo unde lucrările de « curăţare » vor părea surprinzătoare, ca în mările şi oceanele voastre, există tehnologii care se găsesc dincolo de cunoaşterea voatră actuală, şi care vor produce rezultate miraculoase în foarte puţin timp. Comparat cu noul Pământ care vă aşteaptă, situaţia voastră actuală este echivalentă cu a trăi în Evul Mediu. Intuitiv ar trebui să recunoaşteţi aceste schimbări, pentru că înainte de a incarna aţi cunoscut potenţialul Pământului şi a civilizaţiei lui. Felicitările sunt pregătite pentru că sarcinile pe care le-aţi realizat nu sunt în nici un mod uşoare, însa în principal cu toţii aţi luptat cu ele. Împreuna aţi depăşit probele care v-au fost lansate, şi ACUM purtaţi capul bine ridicat, pentru că victoria finală asupra Întunecaţilor este asigurată. Li se va da oportunitatea să-şi corecteze greşeala metodelor lor, pentru că Dumnezeu iubeşte încă toate sufletele, cu toate că au căzut în dizgraţie. Dumnezeu nu este răzbunător, nici nu pedepseşte pe cei care păcătuiesc, însa li se vor da toate oportunităţile pentru ca să se întoarcă la Lumină, pentru că Scânteia divină, este inmutabila.

Viitorul este excitant, şi într-un anumit fel compensează multele vieţi pe care le-aţi trecut în vibraţiile scăzute. Să luaţi în consideraţie că niciodată nu aţi fost forţaţi să aveţi experienţele voastre, şi că v-aţi oferit voluntari iniţial pentru oportunitatea de a trăi vieţi în aparenţă separare de Dumnezeu. Proba era, de a parcurge din nou calea Luminii către Înălţare/Ascensiune, complectând experienţele voastre, de la care aţi obţinut mult care va fi folosit pentru a ajuta pe alţii care parcurg acelaşi drum. Toată experienţa este de valoare, inclusiv atunci când înţelegerea voastră se pare că nu urmează nici un şablon, în particular. Tot sufletul a crescut în dualitate, inclusiv atunci când a dat un pas înapoi, la fiecare doi paşi înainte.

Pe unii oameni îi perturbă ideea că au putut avea reîncarnări atât ca Bărbat, precum că şi Femeie, pentru că în corpul lor actual nu îşi pot imagina să fie altceva diferit. Să fiţi siguri că cu toţii experimentaţi ambele forme de corp, pentru că în alt mod v-aţi dezechilibra dacă nu aţi face-o. În vibraţiile superioare vă veţi converti imediat în fiinţe androgine, care este o condiţie echilibrată pe care cu toţii o veţi obţine. Aşa cum vă puteţi imagina, sau aţi experimentat, în orice timp, fie ca Bărbat sau ca Femeie, sunteţi încă un amestec de ambele, însa în mod normal cu predominantă a sexului cu care v-aţi născut. Cu toate acestea, poate că aţi auzit de persoane care simt puternic că se află în corpul greşit, şi că după un timp suferă o schimbare de sex, pentru ca să-l ajusteze. Să vă daţi seama că aceste experienţe sunt cunoscute înainte de încarnarea sufletului, şi sunt acceptate ca parte din învăţare şi din evoluţie.

Intraţi în timpuri în care adevărul trebuie să iasă la lumină, şi unde apoi, atunci când vibraţiile se ridică, numai adevărul poate exista. Ceea ce va capacita oamenii să trăiască cu adevărul, şi nu se vor gândi în alt mod diferit. Vă puteţi întreba, de ce aţi dori să fiţi ceva diferit. Vă puteţi imagina minunatul şi liniştitorul fapt, că totul este bazat pe adevăr, şi că deci, se poate avea încredere complect în toţi ? Veţi şti că puteţi avea încredere în ceea ce vi se spune, şi că nimeni nu încearcă să vă însele, sau să profite de voi. Aceste calităţi ale iubirii adevărate sunt universale şi nimic minor poate exista în vibraţiile superioare. Poate că aveţi vreo formă de a sosi la aceste nivele, însa cunoaşteţi în ce direcţie lucraţi şi sunteţi pregătiţi.

Vă las cu iubire şi binecuvântări, şi fie ca lumina să strălucească în zilele voastre şi în calea voastră, până la finalizarea sa. Acest mesaj vine de la Sinele meu Superior.

În iubire, şi în Lumină.
Mike QuinseyWebsite: Tree of the Golden Lightlink-external 
Traducerea Romîna: Star Child

Sursa : Mesaj de la Eu-l meu Superiorlink-external