Îngerii şi extratereştriilink

Subiectul acestei însemnări, deşi are un titlu aparent precis, cuprinde energetic mult mai multe dintre temele care determină conflicte la toate nivelurile în societatea Umană, inclusiv cel între ştiinţă şi religie.

Mulţi dintre noi ne-am întrebat poate cum se împacă ideea extratereştrilor cu cea a îngerilor şi a ierarhiei Cereşti. Înainte de a explora acest subiect, aşa cum menţionez în toate mesajele mele, este bine că toţi cei interesaţi să facă propria cercetare, pe baza unui model de cunoaştere coerent dar şi flexibil la extindere, fără prejudecăţi.

Ceea ce veţi citi mai jos este o sinteză a sintezelor cercetării mele, din surse interioare şi exterioare, care au îndeplinit criteriul coerentei şi rezonantei. Nu există cuvinte potrivite în limbajul nostru pentru a exprima holistic ceea ce doresc să exprim, de aceea, tema a fost simplificată foarte mult. De aceea, trebuie privit dincolo de cuvinte.

 Să începem.. Termenul de "extraterestru" ascunde situaţii foarte complexe. Mulţi oameni pot fi consideraţi în realitate extratereştri dacă luăm în considerare lumile în care şi-au început explorarea sferelor planetare dense. Mai mult decât atât, având în vedere natura multidimensională a timpului, avem aspecte ale esenţei sufletului atât în linii temporale trecute, cât şi viitoare. Cu alte cuvinte, dacă în anii ce vin vom avea o întâlnire fizică şi/sau subtilă cu extratereştrii, este posibil tehnic să ne întâlnim şi cu noi înşine, noi cei din viitor.


Dacă adăugăm la cele de mai sus faptul ca aspecte ale îngerilor se pot incarna în oameni (deci şi în ceea ce numim extratereştri), ne dăm seama că descurcăm o ţesătură foarte complexă de interacţiuni în cadrul Unimii.

Ca urmare, să conturăm ceva mai solid termenul de extratereştri şi să îi considerăm membri ai unor civilizaţii care se dezvoltă şi evoluează în alte sisteme solare, în sfera fizică şi/sau de vibraţie mai înaltă a acestora. Cu singura menţiune că există ceea ce am putea numi ET şi în planurile subtile ale unor planete din sistemul nostru Solar.

Dovezile interacţiunii extraterestre, în trecut şi prezent, cu omenirea sunt extrem de multe, dar, încă bine ascunse sau ironizate de cercurile şi instituţiile care doresc să ascundă faptul sau să îl prezinte atunci când le convine şi în modul în care le convine. Totuşi, este din ce în ce mai greu să fie ţinute secrete şi este mai degrabă concentrarea unei mari părţi a umanităţii pe problemele "lumeşti" cea care împiedică noi percepţii şi înţelegeri. În plus, dintre noi, există suflete în contact cu alte civilizaţii, de cele mai multe ori telepatic, dar şi ASTRAL, eteric sau chiar fizic.

Modul în care civilizaţiile ET interacţionează cu Pământul este variat, bazat sau nu pe anumite principii, în funcţie de gradul de evoluţie şi înţelegere al civilizaţiilor respective. Din istoria umanităţii, putem deduce că a existat o relaţie dificilă cu ceea ce numim "reptilieni" (dar nu se aplică tuturor), şi mai există încă această situaţie în prezent cu unele grupuri. Originea reptilienilor este foarte interesantă şi destul de misterioasă dar, poate, într-o zi va fi revelata în totalitate.

O altă zonă de influenţa ET s-ar putea exprima prin construcţia semantică "Lumini şi umbre". Aici se poate da exemplul unor grupuri din sistemul stelar Sirius. Istoria lor a fost marcată de conflicte puternice, care şi-au pus amprenta chiar pe structura sistemului stelar. Există surse care afirmă că dotarea cu tehnologie foarte avansată a unor civilizaţii mai puţin evoluate îşi are una dintre origini în grupuri siriusiene. Civilizaţiile Siriusiene sunt unele în zona Luminii, în vreme ce altele încă îşi căuta lumina.

Interacţiunea unor grupuri siriusiene cu Pământul au marcat profund Egiptul străvechi, Orientul Mijlociu, Grecia străveche (aşa cum sunt denumite aceste zone ACUM), precum şi mitologia şi religiile aferente. Siriusienii din acele grupuri, apăruţi ca un fel de zei în faţa oamenilor, au căzut în vibraţie şi ceea ce s-a întâmplat, inclusiv forţarea ascensiunii prin intermediul a ceea ce numim Chivotul Legământului, a dus la rezultate care pot fi evaluate că profund negative şi traumatice în istoria omenirii, prin raport cauzal.

Ca urmare, după consecinţele karmice serioase pe care le-au acumulat în trecut, grupuri siriusiene sunt din nou în sistemul nostru Solar pentru a asista la trezirea umanităţii. În percepţia mea (şi nu numai a mea), nu toate grupurile au învăţat din greşelile trecutului şi au tendinţa de a nu înţelege liberul arbitru uman şi raporturile cauzale determinate de intervenţia lor tehnologică (în primul rând) şi abia apoi în sens spiritual. Dau exemplu "Operation Terra", o găsiţi pe net, în care un anumit grup siriusian din planul 6D, cu ajutoare din planul 4D, promovează evacuarea Pământului datorită vremurilor grele ce bat la uşă. Este multă iubire în acele mesaje, dar nu neapărat şi o înţelegere a pozei mai mari.

Există însă şi siriusienii iluminaţi, care înţeleg şi liberul arbitru uman, dar ei se afla în general în dimensiunile de la 8D în sus.

Există de asemenea şi civilizaţii ET iluminate, foarte înţelepte şi pline de iubire, care lucrează zi şi noapte, fără a îşi face foarte mare publicitate (serviciul lor este pur altruist), pentru a asista umanitatea în evoluţia ei spirituală.

 

 După această scurtă, foarte scurtă, explorare a extratereştrilor, să ne deplasăm atenţia către Ierarhia Cerească, ce include împreună cu alte fiinţe, îngerii şi arhanghelii. Cum am putea oare în cuvinte simple să exprimăm rolul lor primordial în Creaţie ? Am să spun pentru început faptul că putem contempla ideea că ei Fiinţează Principiile Creaţiei.


Să încercăm analogia Creaţiei cu un sistem IT. Avem Proiectanţii (Dumnezeii Creatori şi ajutoarele lor), Dezvoltatorii şi Supraveghetorii sistemelor de operare şi Inginerii de sistem (Doamnele şi Domnii Luminii, arhanghelii, îngerii), Utilizatorii şi echipa de Explorare, Implementare şi Cercetare (umanitatea şi ET). Este însă extrem de simplificat şi incomplet. Dacă adăugăm că programele şi sistemele sunt Vii şi Fiinţate de Ierarhia Luminii, adăugăm o dimensiune în plus de înţelegere.

O mare parte din ceea ce numim Magie se bazează pe funcţii şi primitive (rezonatori), care sunt activate şi iniţiate de om de exemplu printr-o sintaxă a Limbajului Magic şi/sau ritualuri (parametri ai funcţiilor şi procedurilor fiinţate de arhangheli, îngeri şi alte fiinţe). De multe ori există şi filtre de acces pentru a împiedica o conştiinţă neevoluată să folosească limbajul şi principiile vii ale Creaţiei într-un mod alterat. Dar nu întotdeauna.

 Organele corpului nostru, aspecte ale corpurilor subtile, ale Merkabah sunt Vii prin Fiinţarea în principiile existenţei lor ale unor fiinţe din Ierarhia Luminii, unele foarte puţin cunoscute de către noi (din acest punct de conştiinţă).


Ceea ce am exprimat ca "Lumini şi Umbre" se aplică şi în acest caz, ceea ce a contribuit la dinamica zbuciumată a acestui Univers. Sunt îngeri şi arhangheli (şi alte grupuri ale Ierarhiei Cereşti) care, într-un limbaj lumesc, s-au răzvrătit faţă de Creator şi au "căzut" din Ceruri (metaforic, dar şi în ceea ce priveşte zona lor vibraţională). Din fericire, grupul este mai mic şi marea majoritate nu a fost afectată.

Dar unde suntem noi, oamenii în toate acestea ? În primul rând, suntem fiinţe spirituale care au o experienţă Umană. Dincolo de aceasta, se poate afirma că pe Pământ sunt aduse la un loc toate aspectele Luminilor şi Umbrelor, de pe planetă şi din Ceruri pentru o Înaltă rezoluţie divină. Este motivul pentru care trăim vremuri foarte agitate, de schimbări fără precedent. Există ceea ce se numeşte "un război în Ceruri" ( a se interpreta în zonele subtile ale sferei planetare şi ale sistemului Solar), şi există un război pe Pământ, în inimile oamenilor..

Războiul din Inimile noastre este cel care a atras consecinţele cosmice, ce depăşesc cu mult sfera planetei Pământ şi care ne afectează ACUM prin volatilitatea şi fluctuaţia incredibilă a energiilor, cu efecte în plan fizic.

Dar cum putem noi, că oameni, să deschidem următoarea uşă, prin care lumina să cuprindă cu adevărat această planetă minunată ? În fiinţa noastră, există o Treime divină, exprimată prin limbajul magic: iubire - Compasiune - Înţelepciune.

Descoperirea triunghiului magic este o călătorie personală, cu greşeli şi învăţăminte, cu tristeţi şi bucurii. Centrul triunghiului este Centrul fiinţei noastre, acolo unde suntem în Unime cu Dumnezeu şi de unde nu mai putem fi deviaţi de forţe obscure.

Avem ajutoare de Lumină iubitoare, în Ierarhia Luminii (Doamnele şi Domnii Luminii, arhanghelii, îngerii şi multe altele), în grupurile ET iluminate şi realizate întru Dumnezeu, în Maeştrii Înălţaţi, în colectivele de suflete din dimensiunile înalte, în Dumnezeii Creatori, în Mama divină şi Tatăl Ceresc.

Nu avem cum să uităm drumul de întoarcere Acasă. Fiecare în ritmul sau, vom ajunge acolo. Şi când vom ajunge, o surpriză magică va avea loc.. Vom realiza că în realitate, nu am părăsit niciodată Acasă.

Sursa :Îngerii şi extratereştriilink-external