TIMPUL NOULUI PĂMÂNT (I) - mesaj DE LA TATĂL-DUMNEZEUlink


Pentru voi, nu are importanță că o parte a planului de prosperitate a fost realizat și că multe detalii ale acestui plan, în această fază, a fost nevoie să fie puse la punct. Trebuie însă să vă spunem că au fost depuse importante eforturi din partea fraților și surorilor voastre din Univers care, împreună cu Lucrătorii întru Lumină ai planetei s-au angajat într-o activitate susținută pentru a înlătura toate obstacolele din calea realizării promisiunii noastre. Puțini dintre voi realizează progresele care s-au obținut pentru întreaga voastră umanitate.
Noi înșine, Mamă și Tatăl Dumnezeul vostru, ne-am inclus în acestui grup de acțiune, cu roluri și sarcini diferite pentru ca, pentru prima dată, după eoni, să edificăm o reală prosperitate pentru copiii noștri de pe Pământ. „Cum se poate asta, din moment ce Dumnezeu este atotputernic și ar putea într-o clipă să schimbe tot ceea ce dorește în Universul său?”, vă veți întreba voi. Da, dragii mei copii, dar nu uitați că nici măcar Eu nu am dreptul să nesocotesc Legea Liberului arbitru pe care am promulgat-o împreună cu Creatorul lumilor.
Aceasta înseamnă că v-am respectat și vă vom respecta întotdeauna alegerile, chiar dacă nu totdeauna ele sunt în interesul vostru cel mai înalt.
calea pe care mergem noi este, și nu poate fi alta, decât trezirea și conștientizarea voastră, a fiecăruia dintre voi, la realitatea universală. Pe această cale participă toți cei din Lumină, astfel ca nivelul Conștiinței voastre să crească suficient, pentru a lua deciziile necesare și de mult așteptate. Marele Proiect Divin pentru Pământ este expresia supremă a libertății care înseamnă ASCENSIUNEA voastră în dimensiuni superioare. Transformarea voastră este fundamentală căci ea face trecerea de la ființa încărcată cu tarele dimensiunilor inferioare la Îngerii fizici
Există un flux mare de energie pe planeta voastră, care nu reprezintă nimic altceva decât valurile iubirii și Luminii noastre, trimise în cascadă spre lumea voastră. Aceste unde se combină cu energia Lucrătorilor întru lumina aflați pe Pământ și care iau parte la tot felul de proiecte legate de deplina voastră eliberare, în toate aspectele vieții.

Proiectul privind bunăstarea voastră cuprinde, printre altele: asigurarea unor locuințe decente, apă curată, lipsa oricăror toxine în alimentație și mediul vostru natural, educație, protecția animalelor, restaurarea completă a naturii, acces nelimitat la energia liberă, elevare spirituală, reformarea generală guvernamentală, sănătate și absența oricărui fel de boală, prosperitate financiară, vindecare în centre specializate, precum și orice alt fel de beneficiu pentru omenire, pentru fiecare om! Aceste promisiuni vor fi îndeplinite, ele reprezentând nivelul minim al realizărilor prevăzute în Marele Program.

Derularea, adică distribuirea fondurilor, este un proces ce se va pune în mișcare în câteva săptămâni. Ele au ajuns deja în punctele centrale la care sunt racordate rețelele de distribuție, structură la care s-a lucrat o lungă perioadă de timp.
Fondurile provin de anumite familii antice și regale precum și asociații lor, cărora li sa dat spre păstrare de foarte multă vreme, la care se vor adăuga donații din lumea actuală a bancherilor, toți cei conectați la sistemul „Dinarland”.

Prin logistica pusă la punct, la nivel mondial, se va face o distribuire absolut corectă a fondurilor și valorilor avute în vedere, într-o deplină siguranță, în așa fel încât nu vor fi beneficiari favorizați. Fac obiectul acestei distribuiri în primul rând sumele în valută dar se vor avea în vedere și alte valori, în funcție de specificul local.
Starea de abundență și prosperitate va deveni o caracteristică generală a fiecărei familii, a fiecărui individ, însă, înainte de orice, trebuie să crească nivelul de responsabilitate. lumea va trebui să înțeleagă la nivelul cel mai profund că abundența este o caracteristică generală în întreaga Creație, și că penuria, lipsurile, sărăcia sunt accidente locale provocate și datorate unor suflete malefice. Există o condiție: cinstea și iubirea. Veți înțelege că sclavia nu va mai fi posibil de întâlnit pe planeta voastră.

Starea de îndestulare și mulțumire vor face ca pacea să se instaureze pentru totdeauna pe Pământ. Noile rețele ale prosperității vor deveni mijloace facile menținerii unui înalt standard de viață, ceea ce va face ca ființele să înceapă a fi mult mai preocupate de creșterea lor spirituală.
Nu contează ce rol are în această mare schimbare fiecare dintre voi; nici măcar nu contează dacă nu ai știut nimic despre acest proces. Totul este să accepți schimbarea și să te deschizi binelui general, ceea ce va face să asimilezi energiile noi care vin pe planetă. Contează sinceritatea cu care îți trimiți gândurile și vorbele către cei din lumea ta și dinafara ei. Aceasta face parte din ceea ce se numește „lucrare sacră”.
Alinierea la noile energii, înseamnă armonizarea cu ritmul mișcării și sensul curgerii fluxului energetic, așa cum se sincronizează mișcarea călărețului cu calul său sau alunecarea lină a schiorului care se adaptează formelor de relief ale pârtiei.

Vă reamintim că din moment ce sunteți aici, în această viață, înseamnă că ați dorit și ați cerut să aveți această grandioasă experiență a înălțării voastre și a planetei voastre. Fie și numai pentru aceasta, aveți tot dreptul a vă considera aleși. Da, pentru că această splendidă aventură cosmică este de cea mai mare magnitudine. Într-un fel sau altul, fiecare dintre voi s-a pregătit pentru această viață, pentru experiențele unice prin care a trecut sau urmează să treacă. Este adevărat că tranziția aceasta de la dimensiunea 3D la 5D este obositoare, epuizantă, fizic și moral; aceasta deoarece ea se desfășoară într-un ritm susținut, într-o mare viteză. Voi nu realizați aceasta decât prim percepția unei stări de oboseală și de disconfort.
Chiar dacă sunteți încă parțial în spatele vălului uitării, intuiția, vocea interioară și conectarea la Sinele vostru Înalt și la noi, vă îndrumă implacabil spre îndeplinirea contribuției voastre la care v-ați angajat, înainte de a veni în această viață. Voi toți sunteți rotițe care, dacă vă sincronizați, puneți în mișcare întregul angrenaj, întregul sistem. Fie că intențiile voastre au fost sau nu declarate public, dacă ele vizează armonia și înțelegerea socială, vor servi fără îndoială, ascensiunii Conștiinței și triumfului ființelor umane de pe planeta voastră.
Profețiile strămoșilor anticii vor fi îndeplinite.
Treptat voi vă veți adapta din ce în ce mai bine la noua gândire, gândirea universală. gândurile și intențiile voastre vor deveni, nu peste multă vreme, realități palpabile. Toate realizările voastre vor deveni numai expresii ale voinței voastre libere.
Perioada aceasta este, dragilor, extrem de favorabilă salturilor îndrăznețe ale sufletelor voastre. Cu determinare suficientă, puteți să vă accelerați evoluția mai mult decât ați putea-o face în ale cicluri ale dezvoltării sistemului vostru. Unul dintre factorii favorizanți va fi, așa cum am mai spus, obținerea abundenței voastre materiale.

Poate ați aflat prin diversele canale umane autentice că în multe mesaje ale noastre s-a menționat că în data de 9 april. 2016, va avea loc un Eveniment important în procesul tranziției voastre.
Mai corect ar fi să spunem că mai multele și măruntele evenimente din trecut își vor cumula efectul, în așa fel încât acest cumul să producă un Eveniment mai important. Gândiți-vă la aceasta expansiv mai degrabă decât deductiv, și veți găsi mai repede domeniul de aplicare a acestui Eveniment.
Unii dintre scribi noștri s-au referit la implicațiile energetice, în timp ce alți Lucrători ai Luminii au participat la manifestări multidimensionale coordonate la nivel mondial. Mulți cred că acest Eveniment ar însemna încheierea sarcinii de trecere la Rețeaua Cristalină și o creștere semnificativă și permanentă în spirala ascendentă a Pilonului Înălțării Pământului.
În acest mesaj, aș dori să vă spun despre unul dintre evenimentele care au avut loc în noaptea de 9 aprilie.
Voi explica importanța modului pe care acest Eveniment special îl are, în ceea ce privește înălțarea globală, la nivel mondial.
Ar putea fi util să țineți cont că, din punctul nostru de vedere, tot ce se desfășoară pe suprafața Pământului este o parte a minunatului și fără de precedent Eveniment.
Vor exista markeri (îndrumători) de excepție de-a lungul drumului pe care-l parcurgeți și toți vor vorbi despre un moment din istoria voastră în care DRAGOSTEI i s-a dedicat o zi anume pe Pământ. Aici este un fragment din această poveste.
Poate că te poate inspira și pe tine, cititorule, căci acesta este un simbol al crezului și acțiunilor tuturor care ajută munca Lucrătorilor intru lumina pentru a aduce mai repede Noua Eră în realitatea voastră.
A fost un moment de bun augur pentru istoria modernă a Pământului.
Noi vă îndemnăm să reflectați asupra impactului pe care l-a avut și va continua să-l aibă , prin reverberație, Evenimentul din 9 aprilie, asupra planetei și umanității. Uneori, acest proces de vindecare și înălțare va avea, fără îndoială, și unele efecte de disconfort, de neliniște și de nerăbdare asupra multora dintre voi. În plus, parte dintre voi, veți acuza unele dureri pasagere la nivelul corpului fizic. Este consecința firească a expansiunii elementelor care modifică sistemul planetar în care vă aflați și vă modifică și pe voi ca ființe încarnate.
Față de toate acestea, recomandarea noastră este să vă considerați implicați în proces, să vă deschideți procesului și să aveți încredere că se întâmplă exact ceea ce s-a prevăzut cu multă vreme în urmă.

backward_step backward page:1/2 forward forward_step