Autobiografie Iisus - SANANDAlink
O să vă spun multe lucruri care nu coincid cu povestea vieţii mele spusă de Biblie. Unele dintre rectificări au fost publicate în Noua Scriptură, ce au fost transcrise de către prezentul scrib, Kathryn, care a fost de acord să preia aceste mesaje şi să le prezinte lumii până când voi veni eu personal. Unele din aceste informaţii de bază apar şi în cartea ei „Cine are nevoie de Lumină?”. Eu voi întregi ACUM povestea prin scrierea propriei biografii.


Nu fac acest lucru pentru că mă interesează dacă lumea mă cunoaşte sau nu, ci datorită implicaţiilor pe care le au învăţăturile mele. Vreau să aduc acurateţe şi claritate în legătură cu mesajele pe care am intenţionat să le aduc pe Pământ, iar ACUM este timpul potrivit pentru asta.


O să vă fac o imagine a aspectelor de bază ale vieţii mele, şi o să amintesc şi de credinţele mele fundamentale, care sunt mai simple şi mai consistente decât cele ce reies din Biblie. Am venit să vă spun despre iubirea mea pentru Dumnezeu, pentru minunile Creaţiei lui Dumnezeu, şi să vă învăţ că Iubirea este esenţa tuturor lucrurilor în viaţă, nimic mai mult.


Mama mea, Maria m-a născut primăvara ( nu pe 25 Decembrie ). Este adevărat că era o femeie tânără, şi că a fost anunţată de Arhanghelul Gabriel că va avea un copil trimis direct de Dumnezeu. energia Prim Creatorului a fost sursă de formare a corpului ce s-a creat în pântecul mamei mele, deci este adevărat că trupul de infant nu a fost conceput în modul obişnuit. Iosif, cel ce a devenit adevăratul tată al copilului ce am venit să fiu, era un om de mare credinţă, care a acceptat responsabilitatea de a avea grijă de mine şi de copiii ce aveau să vină mai târziu în familia noastră binecuvântată.


Nu este adevărat că m-am născut într-o iesle, sau că părinţii mei erau săraci. Eram înconjuraţi de membrii apropiaţi ai familiei şi prieteni; am trăit confortabil, şi ne-am permis o educaţie aleasă. Am avut un frate, James, şi o soră, Martha. Mai târziu, a mai venit un frăţior căruia îi spuneam Simon. Am fost înconjuraţi de veri apropiaţi, mătuşi, unchi care ne-au vegheat educaţia şi bunăstarea, cărora le plăcea compania noastră. Una dintre cele mai apropiate prietene şi colege de şcoală era Maria Magdalena, care era dragostea vieţii mele de la început.


Este foarte important să înţelegeţi formarea identităţii mele, pentru că vă va spune foarte multe despre marea Iubirea pe care o are Dumnezeu pentru umanitate, şi vă va spune câte puţin despre planurile şi munca Companiei Cerului.


Persoana şi viaţa pe care o ştiţi drept Iisus Hristos a fost dinainte planificată cu mare atenţie, cu previziunea că o astfel de viaţă va aduce o schimbare enormă şi o nouă înţelegere a Adevăratei Căi a lui Dumnezeu. Intenţia a fost de a creşte conştiinţa populaţiei Pământului, ce fusese împotmolită în încleştarea cu Întunericul, şi aproape copleşită de valurile celor întunecaţi care s-au incarnat permanent, monopolizând puterea şi bogăţia Planetei, ce au continuat să facă asta până anul trecut, când Consiliile Galactice au putut să vină în ajutor umanităţii într-un mod mai direct.


Atunci când am venit, ACUM 2000 de ani, a fost cu intenţia de a începe procesul Ascensiunii ce avea să întâmpine Noua Eră. Ştiam că o să fie o provocare dificilă, şi am dorit să ne asigurăm succesul creând situaţia care să ne aducă cea mai mare şansă de reuşită. S-a decis să mă incarnez ca sufletul ce avea să se unească cu copilul Iisus, dar era o sarcină prea dificilă pentru un singur suflet de dus la îndeplinire, astfel s-a sugerat crearea unei entităţi mai puternice prin unirea forţelor cu alt suflet, chiar două alte suflete care să se îmbine într-unul.


Aceasta este creaţia pe care am convenit-o. Eu urma să mă alătur în corpul lui Iisus cu dragul meu Frate şi coleg Stelar, cel pe care îl ştiţi drept St. Germain, un suflet vechi a descendenţei Kumara ca şi mine. Apoi s-a alăturat cel numit El Morya, a cărei identitate nu a fost dezvăluită pe deplin până ACUM. Ne-am simţit atât de confortabil în Iubirea şi Încrederea unul în celălalt încât am simţit asigurarea că indiferent ce poate aduce această viaţă o să gestionăm totul împreună. Eu aveam să fiu „sufletul conducător” în asumarea responsabilităţii, fiind omonimul după care voi fi cunoscut ca şi Iisus. A fost o mare mângâiere pentru mine să ştiu că sunt atât de susţinut.


Speranţa noastră era să aducem lumina şi Iubirea tuturor. Fusese planificat ca Maria Magdalena, care urma să fie partenera şi soţia mea pe tot parcursul vieţii, să fie creată din cele trei flăcări gemene ale noastre unite în corpul Mariei. Intensa noastră dragoste şi atracţie unul pentru altul ca flăcări gemene a permis cea mai puternică legătură posibilă, dar şi echilibrul necesar creării unui partener feminin la fel de puternic, întrucât era important pentru Prim Creator şi în acord cu Consiliile Galactice ca energia feminină să fie reprezentată pe deplin şi în aceeaşi măsură.


Mama/Tatăl Dumnezeu, ca şi Creatori ai Galaxiei calea Lactee, s-au implicat minuţios pe tot parcursul şi a supravegheat Proiectul ce avea să aducă înapoi Conştiinţa Christica Mamei Pământ şi umanităţii suferinde. Prin urmare, nu există coincidenţe sau accidente în planificarea evenimentelor alese să se întâmple pe Planetă. Totul este atent planificat, deşi liberul arbitru pe teren nu întotdeauna permite o executare previzibilă a planurilor noastre. În acest caz, a durat aproape 2000 de ani pentru că planul nostru să ajungă la împlinire.
Copilăria şi educaţia mea au fost o perioadă fericită, de pregătire şi expansiune, întrucât aveam nevoie să mă obişnuiesc cu experienţa coabitării într-un singur corp cu alte două inteligenţe, dar ne-am completat unul pe altul aşa cum am făcut mereu, şi Maria a trăit aceeaşi experienţă. Amintirile despre originea şi misiunea mea nu au fost complete la început, dar au devenit din ce în ce mai clare pe măsură ce am crescut. Am studiat şi am călătorit, dar întotdeauna m-am întors la familia mea şi la Maria mea.


Am simţit atât de multă iubire pentru familia mea şi pentru draga mea Maria încât destinul nostru împreună era absolut clar. Ne-am căsătorit într-o celebrare plină de bucurie în sânul familiei noastre în Nazareth, şi ne-am început viaţa împreună dedicaţi să aducem lumina şi Adevăr lumii.


Maria m-a însoţit în multe dintre călătoriile mele în alte oraşe, iar casa noastră a devenit un loc de adunare pentru conversaţii. Nu m-am considerat un învăţător. Doar am împărtăşit profundă iubire pe care o simţeam pentru Dumnezeu şi pentru umanitate. Cunoşteam profundul respect şi afecţiune a Prim Creatorului, a Mamei/ Tatălui Dumnezeu şi a Maeştrilor Ascensionaţi care mi-au fost prieteni şi învăţători cu eoni înaintea călătoriei mele ca Iisus. Eram convins că reprezentarea unui Dumnezeu mânios ce pedepseşte este foarte greşită. Ştiam de asemenea că nu există iad, nici foc şi pucioasa or Satana.


Vroiam să aduc mesajul iubirii şi iertării tuturor celor pe care îi întâlneam, dar de timpuriu începusem să simt intensitatea reacţiilor celor chiar şi cu o minimă poziţie de putere aspră altora. Rezistenţa lor la vorbele mele de iubire era clară , insistenta, bazată pe frica de a nu pierde ceva la care nu puteau renunţa. Aceasta negativitate nu se limita doar la liderii religioşi ai propriei credinţe care nu renunţau la imaginea unui Dumnezeu furios şi răzbunător . Mai mult de atât, a trecut graniţele religiilor şi ale filozofiilor şi uneori venea din surse neaşteptate.


Cu cât împărtăşeam mai multe mesaje cu atât vedeam că oamenii în orice poziţie de autoritate se temeau de ele pentru că inspirau la libertate individuală şi gândire independenta într-un fel care provoca toate formele autoritate de control. oamenii începeau să se adune masiv la întâlnirile unde aduceam puterea Prim Creatorului de a vindeca bolnavii, iar cei ce se simţeau deprimaţi la ideea sfârşitului vieţii fără nici un fel de speranţă în a-şi găsi locul în Univers, erau fascinaţi şi uşuraţi să-mi audă afirmaţiile că , într-adevăr există viaţă în continuare, există posibilitatea reîncarnării, şi ca Dumnezeu este Lumina !
Într-adevăr am vorbit despre amintirile mele din dimensiunile mai înalte, unde viaţa este guvernată de Legile Universale, unde domneşte pacea, şi unde se poate învăţa crearea cu ajutorul gândurilor şi intenţiilor profunde. Acolo, procesul de învăţare continua în moduri nelimitate şi ample, iar misterele spaţiului şi timpului sunt înţelese cu uşurinţă. Îngerii sunt reali, iar sufletele sunt iertate pentru toate încălcările de-a lungul vieţii şi sunt ajutate să înveţe un nivel mai înalt de înţelegere, şi o apropiere mai mare de Dumnezeu.
De asemenea, am vorbit despre responsabilitatea noastră ca fiinţe inteligente de a respecta pe binecuvântata noastră Mama Pământ, care ne hrăneşte pe toţi la sânul ei. oamenii, animalele, toate creaturile , plantele şi locurile sacre de pe suprafaţa ei merită protecţia şi respectul nostru, întrucât reprezintă expresia lui Dumnezeu în aceeaşi măsură ca şi noi. Nu am mâncat carne, şi nici nu am încurajat creşterea şi sacrificarea niciunui fel de animal pentru hrană. Cu atenţie deosebită pentru nevoile plantelor indigene din climatul uscat mediteranean unde am trăit, am cultivat fructe şi legume ce au asigurat o recoltă bogată îndeajuns pentru toţi.
Acestea erau învăţăturile mele simple, şi le spuneam tuturor ce doreau să asculte despre gloria vieţii când Iubirea este mai presus de orice. Desigur, aceasta intră în conflict direct cu cuceritorii romani a căror civilizaţie, cu toate avantajele lor, era bazată pe război şi cucerire. Aşadar , mesajele despre iubire, deşi aduceau speranţă şi mângâiere m-au adus în conflicte cu autorităţile în întreaga regiune.


Prietenii şi studenţii mei la rândul lor duceau mesajele despre iubirea lui Dumnezeu pe oriunde se duceau. Câteodată, luau notiţe, şi Maria Magdalena transcria unele dintre învăţăturile noastre într-un limbaj mai plin de graţie şi mai concis. Aceste scrieri au fost ascunse, revizuite, sau reinterpretate într-o altă perspectivă, una diferită ce inspiră teamă şi sentimente de posesie. Mama Pământ a fost descrisă ca o forţă care trebuie cucerită, iar iubirea lui Dumnezeu a fost acoperită de arogantă şi dispreţ. Aramaica noastră simplă şi directă a fost răstălmăcita în pilde greu de înţeles şi deformate.
Într-adevăr îmi plăcea să folosesc pilde ca să mă fac înţeles, dar unde eram citat, explicaţiile mele pentru exemplele pe care le dădeam erau date la o parte, iar rezultatul devenea contradictoriu şi confuz. Acesta este motivul pentru care ofer aceste mesaje lumii în acest moment: să-i ajut pe cei care au simţit adevărul în mesajele mele să îşi găsească confortul în răspunsurile despre cine sunt, de unde au venit, şi despre ce este viaţa cu adevărat.


În întreg Universul viaţa este înfloritoare. Nu suntem singuri, şi nici nu suntem cea mai avansată civilizaţie. Departe acest gând. Fraţii şi surorile noastre Stelari sunt pe cerul de deasupra voastră, aşteptând răbdători să fie de ajutor în cea mai importantă călătorie pe care un suflet o poate face - Ascensiunea întregii populaţii de pe planetă. Cu această creştere a sufletelor către dimensiunile mai înalte, vom experimenta o ridicare a energiilor în întreg Multiversul, întrucât este un proces Universal. Este destinul, simţământul interior al tuturor formelor de viaţă, această evoluţie către dimensiuni mai înalte, şi sunteţi toţi o parte din acest proces, fiecare dintre voi.
ACUM să mă întorc la povestea pe care v-am promis-o, povestea vieţii mele. Maria şi eu am continuat să răspândim învăţăturile, am avut doi copii, un băiat şi o fată, şi am trăit o viaţă aproape idilică ca şi familie. Am dus o viaţă simplă, şi am fost susţinuţi emoţional şi financiar de către familii şi comunitate astfel încât să călătorim, să ne facem munca de vindecare, şi am continuat să răspândim mesajele noastre pe teritoriul cunoscut ACUM drept Orientul Mijlociu şi dincolo de el. Prietenii noştri dragi ne-au întâmpinat cu căldură, ne au îngrijit cu dragoste pe noi şi pe copiii noştri şi au făcut posibilă împărtăşirea mesajelor noastre peste tot.


Am fost complet devotat dragei mele Maria, dragostea mea, inspiraţia şi centrul vieţii mele aşa cum sunt şi ACUM. Am rămas flăcări gemene chiar dacă ne-am continuat relaţia noastră lungă cu planeta Pământ şi cu umanitatea ei. Ea s-a tot incarnat de atunci, şi este într-un corp ACUM, ca şi majoritatea Maeştrilor Ascensionaţi mai ales perechile feminine care sunt aici pentru a întâmpina Era feminină.


Sunteţi toţi familiarizaţi cu presupusul sfârşit al vieţii mele, când forţele Întunericului atât din cadrul comunităţii evreieşti cât şi din cadrul guvernării romane s-au unit în persecuţia mea ca şi trădător şi instigator. Au emis un mandat de arestare pe numele meu, am fost anunţat, şi inevitabilul urma să se desfăşoare. Eram oferit ca exemplu pentru a potoli instigarea crescândă împotriva opresiunii conducerii romanilor.
Mi-am strâns familia - nu îi numeam discipoli; erau prieteni apropiaţi şi colegi de călătorie, companioni de încredere. Niciunul nu era mai devotat decât Fratele meu, Iuda cum îl ştiţi voi. L-am chemat deoparte să-i vorbesc despre iminenta confruntare cu soldaţii romani. I-am cerut să se ducă la ei, să le spună unde sunt pentru evitarea vânătorii mele care ar fi pus întreaga mea familie în pericol.
Mi-a îndeplinit rugămintea cu devotament, aşa cum mă aşteptam, pentru că era sufletul incarnat al Luminii, Lucifer, fiul dragului meu Frate pe care îl ştiţi drept St. Germain. El a fost şi este Purtătorul Luminii lui Dumnezeu, aşa cum spune şi numele său. Nici atunci şi nici ACUM nu a avut nicio legătură cu creaţia fantezistă a celor întunecaţi numită Satana. Nu a fost vorba de nicio mită sau tradare - m-a iubit atunci pe cât mă iubeşte şi ACUM, fără rezerve.
Astfel am fost luat în primire, am fost supus unui scurt proces aranjat de mână autocratica a lui Pilat din Pont, am fost apoi legat şi da, mi-au bătut piroane dar nu de cruce ci de un copac mare în văzul poporului. Nu am avut onoarea să fie pus pe o cruce, contrar cu invenţiile istoriei.


Întrega procesiune şi „execuţie” s-a desfăşurat cu mai puţină drama şi fast decât versiunea Hollywoodiana. A fost o demonstraţie puternică de cruzime şi abuz de putere. Am fost legat de copac, mi-au bătut cuie în picioare şi mâini ce mi-au cauzat multă durere şi suferinţa atât mie cât şi copacului.
Atunci am reuşit să-mi părăsesc corpul, am chemat Creatorul pentru protecţia şi susţinerea mea, şi am indus corpului o stare de comă.
Noi, sufletele care am „locuit” acest corp până atunci, am reuşit să ascensionam către dimensiunile înalţe în timp ce ne-am îngrijit de nevoile corpului. Am ţinut licărul vieţii aprins până când corpul s-a stins, şi prin îngrijirile mamei şi soţiei mele corpul a fost mai târziu resuscitat.


Şi într-adevăr am apărut prietenilor pe drum, şi m-am arătat şi lui Pavel, de asemenea, dar asta după ce am petrecut o perioadă scurtă de timp să-mi vindec rănile, cu sprijinul deosebit ale celor două miraculoase Maria. Nu am părăsit planeta atunci. Nu, am trăit acolo mai departe.

backward_step backward page:1/2 forward forward_step