Victorie supremă: locul de pe tronul divinlink


A simți lăuntric o eclipsă înseamnă a fi conștient de activările și actualizările care se produc în ADN și de efectele pe care le au acele schimbări asupra fiecărui nivel al ființei noastre.
Această eclipsă a avut loc în semnul Soarelui, Leu, care constituie arhetipul CONDUCĂTORULUI LĂUNTRIC, atât de esențial pentru suveranitatea noastră… pentru independența și libertatea noastră ca suflete guvernate de Sine ce au o autoritate total conștientă asupra destinului nostru. Gândiți-vă la milioanele de oameni ce s-au concentrat în aceeași zi asupra Soarelui… gândindu-se la el,vorbind despre el, auzind despre el, privindu-l, simțindu-l… o masă colectivă ENORMĂ de conștiință Umană (adică putere creatoare) absorbită de energia a ceea ce părea a fi Soarele, dar care a însemnat în esență trezirea Soarelui „nostru” (interior), în masă… ce se adresa direct însăși puterii noastre solare (sufletești).
Puteți să vă imaginați ce va rezulta din această intenție împărtășită colectiv?
Cei care s-au pregătit pentru a face acest pas major în exprimareadeplină a autorității interioare, au lucrat conștiincios cu această energie pentru a ieși vibrațional din matricea frecvenței „rasei umane sclavă”, pentru a eclipsa mecanismele de control perfide implementate de cei care au un interes personal în Conștiința noastră, în Forța noastră vitală, în puterea inimii NOASTRE.

SARCINA, DAR ȘI BUCURIA VOASTRĂ, ESTE SĂ VĂ AMINTIȚI CÂNTECUL SUFLETULUI VOSTRUlink

ȘIlink

SĂ-L ADUCEȚI ÎN PRIM-PLAN.link


Pe durata acestui an ne-am revendicat de fapt puterile sacre ale inimii Sfinte exact pentru acest motiv… deoarece inima Umană trezită este realmente _singura _amenințare pentru cei care au fost la putere. Se poate ca ei să aibă tehnologie mai avansată și inteligență mai avansată, dar ceea ce NU posedă ei este capacitatea noastră înnăscută de a ne direcționa cu ajutorul Sinelui forța vieții, de a ne transforma realitatea și experimentul acestei lumi, prin reamintirea despre iubire, prin dorința noastră  fermă de a prelua comanda deplină asupra biocomputerelor noastre geniale.
Cei care au încheiat jocul la acest nivel s-au eliberat de aceste implanturi ale matricei false, ce ne împiedică să avem acces la biologia noastră extrem de inteligentă, astfel ca să putem finaliza fuziunea totală a Sinelui spiritual cu cel material. Atunci când vom debloca fluxul sacru al forței vitale la acest nivel și îi vom permite să ghideze inteligența corpului fizic, trupul nostru va deveni luminat, iar schimbările transformatoare din noul corp uman vor putea avea loc.
Pe durata acestui ciclu de eclipse de finalizare, avem o șansă reală de a sparge plafonul de avansare, implementat în mod deliberat pentru a ne menține mărginiți, pentru a ne menține ADN-ul inactiv, pentru a ne împiedica Sinele DUMNEZEIESC să se trezească din iluzia dualității.
Concomitent, societatea, la o scară mai mare, începe să remarce contractele conștiente și inconștiente pe care le-a făcut cu realitatea, pe măsură ce fiecare din ele este pus în discuție…realizând că majoritatea acelor contracte au fost create dinainte și concepute de forțele străvechi de control ale matricei. Acestaconstituie un punct de răscruce profund de fundamental… în care noi, ca societate, trebuie să decidem dacă sau nu acele contracte de convingere lucrează pentru noi ca întreg sau ne înfrânează ca omenire.
Pentru cei aflați pe drumul autorității, eclipsa totală de Soare a fost o chemare la acțiune adresată sufletelor noastre pentru a ne tăia de tot legăturile cu viața actuală și cu fiecare viață trecută trăită pe această planetă… de a lăsa totul (și vreau să spun TOTUL) de-o parte.
Pentru mine personal, a fost un moment DE REINIȚIALIZARE TOTALĂ, la modul literal (și dramatic)… în ajunul căruia monitorul _și_ hard drive-ul extern s-au defectat, blocând orice acces la informațiile anterioare. În ziua eclipsei, cu o oră înaintea începerii evenimentului aici în New York, am avut o pană de curent, aparent fără motiv… iar apoi, exact în mijlocul eclipsei, telefonul meu mobil a murit subit (pentru o clipă), reclamând să-mi concentrez ÎNTREAGA atenție  asupra profunzimii acelui moment magic, asigurând că sunt cu totul prezentă la ceea ce ESTE.
Cu fiecare dispozitiv pe rând, am fost decuplată de rețeaua veche, ca  pregătire pentru a mă conecta din nou la rețeaua nouă, fără niciun atașament rămas față de trecut. Chiar și lucrurile făcute din substanța lumii noi au pe ele urme ale energiei lumii noastre vechi,
așa că a fost necesară o deconectare TOTALĂ.
Acest Eveniment ne-a împins pe toți să ne relaxăm în totalitate, să ne încredem în VASTitatea a cine suntem, pe măsură ce trecemprin detaliile practice ale oricărei micimi restante. Cu neînfricare.
Cei care suntem total dispuși și capabili să renunțăm la fricile restante și la iluziile privării de putere, cu detașare și calm…în timp ce stăm suspendați în credință totală în ceea ce se află dincolo de acest moment… vom fi răsplătiți cu ocazia de a ne aminti, de a ne onora și a ne îndeplini promisiunea originală făcută pământului și care va deveni moștenirea ce o vom lăsa omenirii.
E timpul să aducem mărturie despre măreția noastră Reală.

MOMENTUL ÎNCORONĂRII NOASTRElink


Oficial vorbind, ne aflăm în momentul dobândirii încoronării noastre… nu a acestei vieți, ci a veacurilor.
Într-un sens foarte literal al cuvântului, intrăm într-un moment profund de Regalitate divină, de noblețe și onoare distinsă, pe măsură ce porțile raiului se deschid spre a-i primi pe inițiații numeroaselor Ordine Christice, Sfinte… descendențe de maeștri ce au trăit aici la început și care s-au întors în aceste vremuri, pentru a-și împlini legămintele sacre făcute Pământului.
Acest moment de încoronare vine prin intermediul mult anticipatei eclipse de Soare, așa că e de la Sine înțeles că aceia care ajung la exprimarea deplină a naturii lor spirituale vor fi influențați în cea mai mare măsură de apropiatele coduri geometrice și matematice ce vestesc această realizare grandioasă, convergența numeroaselor noastre vieți în acest moment de ACUM.
Ceea ce prevestește asta este dincolo de imaginația voastră în acest moment, așa că nu vom încerca să vă convingem de veridicitatea acestui adevăr.
Dorim în schimb să vă îndreptăm atenția spre ceea ce se întâmplă în acest moment, spre realizările evidente pe care fiecare dintre voi le finalizează și ce înseamnă asta pentru zilele, săptămânile și lunile din acest an foarte special.
Această întreagă perioadă de eclipse servește/a servit la activarea codurile latente sau inactive din ADN, ce conțin o mare parte din istoria întrețesută a poveștii noastre umane și divine…descendențele sacre pe care le introducem, viețile în care am umblat pe Pământ ca pregătire pentru viața actuală, pentru rolul prezent, se activează ACUM în conștiența noastră conștientă.
Și asta din motive întemeiate, căci NE ÎNTOARCEM CA SĂ ÎNCHEIEM CEEA CE AM ÎNCEPUT în acele vremuri… ca să culegem ce am semănat.
În timp ce am trecut prin Portalul eclipsei și porțile solare de activare, am conștientizat și integrat amintirea fiecăruia dintre acele momente ce au purtat amprenta sămânță a acestei vieți…căci în acele vremuri, pe Pământ, fiecare ne-am luat angajamente onorabile de a sluji această lume și le-am susținut cu respect.
ACUM e timpul să aducem acele angajamente îndelung ținute, la un punct culminant… la „momentul încoronării” noastre… să aducem înălțarea noastră fizică Acasă.
adevărul acestui fapt poate fi simțit în interior, dar chiar și în mijlocul acestui adevăr e posibil să vă simțiți într-o situație de mare incertitudine, dar având _de asemenea_ un sentiment crescând despre totalitatea contribuției voastre… făcând corelații între numeroasele momente din timp ce v-au condus aici și ACUM. Acest lucru e normal și de așteptat.
Credeți că asta este o întâmplare, drag Trib al inimii?
Vă spunem cu certitudine că trezirea inimii voastre sacre e cea care deschide seiful încăperii tainice ce adăpostește această inteligență divină, permițându-i să se infiltreze în conștiența conștientă.
Întrucât intrați în perioada uniunii fizicalizate pe pământ… o perioadă în care vă veți reaminti despre voi înȘivă atât de total, încât veți descoperi acel Sine reflectat întru totul în alții… în Ceilalți.
Și din ACEASTĂ cauză vă reamintiți acum… din această cauză uniți numeroasele puncte aflate în fața voastră.
Căci sunt foarte puține lucruri rămase de care să vă ocupați în prima voastră viață aici. Da, într-adevăr, o vom numi ‘prima viață’ a voastră, pentru că în mod sigur ceea ce va urma o veți simți mai mult ca pe o viață nouă, decât ca pe o extensie a vieții pe care o trăiți ACUM sau, să spunem, o încheiați.

REPUNEREA ÎN SCENĂ A GRANDIOASEI PIESE DE TEATRUlink


energia preponderentă a acestui an de vibrație universală 1 ne-a servit celor ce ne aflăm pe calea înălțării fizice pentru a ne individualiza… pentru a deveni pe deplin întregi în noi înșine, pentru a ne descoperi cântecul unic, pentru a ne invoca capacitatea de conducere, pentru a deveni independenți de sistemele de control ale pământului, astfel ca să ne putem reuni iar cu ceilalți, dar având Sinele nostru pe deplin intact.
Anul viitor, de vibrație universală 2, vom începe munca de UNIUNE pe Pământ, care îmi este arătată ca fiind nivelul următor al dramei antice, pe care o vom relua de la începutul timpului. De ACUM și până anul viitor vom continua să pregătim scena pentru asta… să semnăm contractele și să ocupăm rolurile pe care fiecare dintre noi îl are de jucat în 2018, când trebuie să facem cunoscut publicului ceea ce e numit MAREA REPUNERE ÎN SCENĂ A GRANDIOASEI PIESE DE TEATRU.
Repunerea în scenă e descrisă ca fiind învierea Modelului Divin pentru viața de pe Pământ și e numită „o repunere în scenă” deoarece acesta a fost modelul pe care mulți dintre noi au încercat de multe ori pe parcursul multor vieți să îi dea viață… dar multe încercări nu au reușit să se impună.
De data aceasta însă, am reușit să o facem, în masă, aducând în prim-plan trilogia sacră a energiilor necesare pentru a reîncarna planul Divin sau Modelul Raiului. Ca atare, este important de menționat că aceia dintre noi care au deținut în acele vremuri funcții de conducere, reapar pentru a-și interpreta din nou rolul în Piesa Grandioasă…
_Da, acelora dintre voi care se pregătesc să facă un pas înainte în noi roluri, în noi acțiuni ale inimii, vouă ne adresăm._
_Auziți-ne atunci când vă spunem… NU LĂSAȚI SLĂBICIUNILE VOASTRE umane SĂ VĂ ÎNGRĂDEASCĂ EXPRIMAREA MĂREȚIEI VOASTRE, căci fiecare dintre voi este ACUM necesar în toată puterea și transparența sa. E timpul ca genetica activate să dea roade, iar sarcina dar și bucuria voastră este să vă aduceți aminte de cântecul sufletului vostru și să-l aduceți în prim-planul omenirii.
_
_Nu lăsați nici amintirile voastre despre eșecurile străvechi din trecut să vă limiteze, căci vă reamintiți atât de veridicitatea adevărului inimii voastre, cât și de întâmplările voastre nefericite din trecut… iar acestea din urmă nu vă vor fi de folos ACUM. _
_Auziți-ne când vă spunem… E NECESAR SĂ VĂ AMINTIȚI DE ROLUL VOSTRU, INTERPRETÂNDU-L, întrucât nu există altă cale de a pune în lumină acest adevăr al inimii sacre. _
_Mintea voastră vă poate vorbi despre toate motivele pentru care lucrurile nu sunt așa, de ce nu este posibil și de ce nu meritați să fiți într-o poziție de putere însemnată… dar vă asigurăm că acestea sunt forme-gând rămase de ACUM multe vieți, în care nu ați putut să vă duceți misiunile la bun sfârșit. _

ÎN ACEST SENS, VĂ RUGĂM SĂ RĂMÂNEȚI FERM ANCORAȚI DE PLANUL sufletului VOSTRU ȘI SĂ NU LĂSAȚI NICIUN GÂND SĂ VĂ ÎMPIEDICE SĂ VĂ VEDEȚI MISIUNEA CARE APARE. link

_În timp ce valurile vieților trecute spală țărmurile voastre din prezent, e posibil să vă simțiți chemați la o stare de nemișcare, dar vă rugăm din nou să nu lăsați aceste gânduri inferioare să vă îngreuneze, să pătrundă în voi sau să vă abată de la drum, ci să mergeți înainte, ca și cum nu ar fi existat niciodată._
_Întrucât este sigur că la baza acestor forme-gând se află programe de interferență în care sunt inserate intenții de a vă menține neînsemnați._
Consiliul precizează că, în principiu, deja a început repunerea în scenă a planului nostru original, așa că e foarte probabil ca anul viitor să vedem apărând caracterul complet al acestui tablou și să dobândim un elan considerabil pentru a merge înainte, dacă recunoaștem fiecare har care apare ACUM și ținem cont de el.
Aceasta este o chemare în special pentru aceia dintre voi care se simt brusc abătuți de la misiunea lor, sau ca și cum planul lor  intenționat pentru viața aceasta nu ar fi început încă… când de fapt tot timpul am așteptat să apară ‘a doua noastră viață’, înainte să ne putem implica total în aceste acțiuni adevărate ale inimii.
Până ACUM, aceste planuri de nivel mai înalt pur și simplu nu au putut avea succes, oricât de perseverente au fost încercările noastre. A fost nevoie ca mai întâi să trecem prin Sinele mic, să înviem inima sacră, astfel ca să ne putem alinia cu inima Gaiei și în final cu inima cosmică… inima Întregii creații… care este ACUM Sursa cocreațiilor noastre pe Pământ.

INIMA COSMICĂ A CREAȚIEIlink

Deși pare să fie altfel, inima pune ACUM totul în mișcare pe Pământ.
_Da, știm că sună ca un clișeu, dar există un mare adevăr în expresiile din limba vorbită._
_Aceia dintre voi care sunt pregătiți pentru acest moment de încoronare, voi sunteți cei care înțelegeți cel mai bine că armonicele marii convergențe s-au produs. _
_Vrem să spunem că există un cod nou pentru viață, bazat pe o frecvență armonică nouă, iar acea frecvență pulsează din inima Cosmică a prezenței Mamei divine._
Mama divină este ACUM printre noi… pregătindu-se pentru marele ei debut. Acest debut se manifestă nu în forma unei ființe, ci în forma unei energii colective existentă aici pentru a ajuta planeta să revină la puritatea ei primară, la fel cum fiecare dintre noi a fost purificat în timpul încercărilor de către foc.
Mama Cosmică supremă se unește ACUM cu Mama Pământului și cu Mama din fiecare ființă de pe această planetă.
Nu toată lumea e pregătită să primească asta, dar cei cu inima trezită simt chemarea iubirii pe care Mama TUTUROR o transmite copiilor Ei… cei care onorează chemarea vor fi cei care și-au curățat inima de toate rămășițele umane inferioare, așteptând într-o stare de disponibilitate să O primească în totalitate.
_Această umplere cu iubire divină pentru voi înșivă și unii pentru ceilalți va fi remarcabilă în zilele ce urmează și dorim să clarificăm din nou, pentru cei cu inima purificată, că a venit timpul să vă acceptați pozițiile ca lideri ai Tribului Noii Inimi umane._
_Căci în zilele ce vor urma și în special din 2018 înainte, inima își începe domnia ei ÎMPuternicită pe Pământ._
_ÎMPăratul a dat prioritate iubitei sale ÎMPărătese, iar cei care stau pregătiți pe poziție vor fi împinși în viață de către talismanul de încredere care este inima voastră Sfântă trezită._
Pe măsură ce inima continuă să se trezească din somnul ei lung și adânc de pe această planetă, din hibernarea de mii de vieți umane, Ea se ivește din lumea subterană, ca să-și preia locul legitim, ca lider al Noii Lumi. Întreaga creație ia naștere din Mamă, dar numai cu ajutorul forței de echilibrare a omologului ei sacru, a egalului ei, a DUMNEZEULUI ei înălțat, este capabilă să conducă cu foarte multă integritate și grație, cu foarte multă forță și mândrie…și cu cea mai profundă compasiune și delicatețe, cu iertare și smerenie.
Pentru că Ea își amintește de inima Umană așa cum a fost creată la origini… și își amintește de multele încercări și frământări ale unei rase care s-a uitat mult timp pe Sine ca Dumnezeu, ca Sursa de putere a creației ei. Așa că Ea a revenit pentru a se asigura că toți cei care doresc să Știe își vor aminti acest adevăr, căci pe această planetă ea are doar O singură misiune și un singur mesaj despre aceeași… iubire.
iubirea este cine suntem, iubirea este motivul pentru care am venit și iubirea este LEGE din nou.

IUBIREA ESTE LEGE DIN NOUlink

backward_step backward page:1/2 forward forward_step