MESAJ DE LA MATEI - iunie 2016link

Dacă am putea răspunde întrebărilor legate de rezultatul alegerilor regionale, statale şi naţionale precum şi al referendumurilor şi propunerilor, am face-o cu mare bucurie, dar noi nu le vom cunoaşte până când aceste decizii nu vor fi luate. Ce ştim însă este că vibraţiile înalte susţin rezultate luminoase şi prin urmare orice încercări de a manipula numărătoarea voturilor nu vor putea rezista prea mult şi că orice încercări răuvoitoare, intenţionate, de a deturna lucrurile din mersul lor spre rezultatele favorabile oamenilor nu vor putea fi de durată. Cât despre resetarea globală, acţiunea se îndreaptă când într-o direcţie, când în cealaltă şi în momentul de faţă s-ar putea spune că întregul sistem economic fierbe în tăcere.

Îngrijorările legate de ţările care îşi dezvoltă, îşi modernizează sau îşi extind capacităţile nucleare au dat naştere unor întrebări legate de asigurarea pe care am dat-o că nu va exista niciun război nuclear - poate acesta nu va fi declanşat intenţionat, dar ce se întâmpla în cazul unei decizii pripite sau a unei comunicări defectuoase, sau a unui accident de vreun fel? Asigurările pe care le-am dat, care acoperă tărâmul posibilităţilor, vin de la Creator. Sufletele au fost afectate de exploziile nucleare din spaţiu şi atunci când a decis ca acest lucru să nu se mai întâmple, Creatorul a instituit singura excepţie de la darul său al liberului arbitru. Oricine încearcă să declanşeze o astfel de explozie va fi împiedicat să reuşească. În acest Univers, Dumnezeu a autorizat toate civilizaţiile avansate din punct de vedere spiritual şi tehnologic să împiedice detonarea focoaselor nucleare de pe rachetele lansate şi numai de partea Pământului acest lucru s-a întâmplat deja de câteva ori.

Unii cititori au întrebat de ce lasă Dumnezeu să continue situaţiile îngrozitoare în timp ce alţii ne cer noua şi colegilor noştri să le punem capăt. În afara excepţiei sus menţionate, nici lui Dumnezeu şi nici oricărui alt suflet din lumile fizice sau spirituale nu li se permite să intervină în liberul arbitru al nimănui. Dragilor, acest lucru are un motiv foarte întemeiat. Intervenţia ar nega nenumăratelor suflete experienţele karmice pe care le-au ales astfel încât să poată evolua şi evoluţia reprezintă ţelul fiecarui suflet în fiecare "viata". Ceea ce li se permite lui Dumnezeu şi tuturor emisarilor lui este să trimită tuturor sufletelor iubire-lumină, cea mai puternică forţă din cosmos, pentru a deschide inimile şi minţile şi pentru a aduce mângâiere celor îndureraţi şi curaj celor şovăitori, încredere celor aflaţi în luptă şi avânt celor proaspăt treziţi. Fiinţele evoluate spiritual transmit continuu lumina prin întreg acest Univers şi iubirea infinită a lui Dumnezeu pentru fiecare suflet este fără sfârşit.

Ni s-a cerut şi să denunţăm acele proceduri, politici, atitudini sau tradiţii culturale care sunt în detrimentul progresului societăţii. Noi nu avem scopul de a denunţa nimic din lumea voastră şi nici nu dorim să facem asta. Pământul este o şcoală şi încă una excelentă! planeta pune la dispoziţia tuturor elementele necesare lecţiilor de care are nevoie o populaţie din a treia densitate pentru a creşte spiritual şi conştient şi parte din această creştere este cunoaşterea lucrurilor care sunt în detrimentul bunăstării lor şi a planetei pe care trăiesc şi asumarea responsabilităţii pentru stoparea acestor lucruri.

În acest sens, contribuţia lucrătorilor întru lumină este evidentă. Voi "aduceţi la lumină" ceea ce afectează în mod negativ viaţa pe Pământ şi încercările voastre de a aduce schimbarea îi motivează pe ceilalţi să "vadă lumina" şi să îşi unească forţele cu voi. Nu toţi oamenii o vor face. Aceia care aleg să rămână în limitările celei de-a treia dimensiuni vă vor ridiculiza şi vă vor dispreţui, unii vor lucra activ împotriva voastră, dar lumina perseverentei voastre va continua să se răspândească în întreaga lume până când popoarele vor ajunge să trăiască paşnic, în cooperare, prosperitate şi armonie cu natura.

Cititorii din Statele Unite ne-au cerut să vorbim despre seria de atacuri armate, în masă, din ţara lor. Unele incidenţe au fost conform unor angajamente dinaintea naşterii menite să susţină întărirea conducătorilor şi determinarea publicului de a lua măsurile necesare pentru oprirea acestor masacre. Atunci când nu a fost vorba despre astfel de angajamente, persoanele ale căror vieţi au fost scurtate îşi îndeplinesc prevederile contractuale în Nirvana şi sufletul lor evoluează; familiile îndurerate şi prietenii lor au fost sprijiniţi de lumină intensificată să îşi întărească Spiritul şi să îşi uşureze evoluţia. În funcţie de starea mentală a atacatorilor care au murit, aceştia au primit în Nirvana îngrijiri personalizate şi asistenţă spirituală necesară pe parcursul trecerii în revistă a vieţii lor, urmate de sesiuni de învăţare corective, sau au intrat pe nivelul cel mai de jos al Nirvanei, au avut o trecere în revistă a vieţii foarte dureroasă şi vor trece prin încercări foarte dure în una sau mai multe din vieţile lor viitoare. Aceleaşi proceduri îi aşteaptă şi pe atacatorii aflaţi în viaţă şi care au fost prinşi.

Aspectul încurajator al acestor incidenţe este că iubirea, nu ura sau amărăciunea este cea care i-a unit pe cei afectaţi în mod personal, comunităţile lor şi naţiunea. E adevărat că există şi o furie naţională, eforturile pentru a limita uşurinţa cu care indivizii pot cumpăra arme şi muniţie de tip militar nu au avut rezultat. perspectiva că aceste incidenţe ar reprezenta "făcături", evenimente create pentru ca guvernul să poată dezarma cetăţenii lăsându-i astfel fără apărare în faţa unei preluări tiranice, vine din frica înrădăcinată în mentalitatea celei de-a treia densităţi. Preluarea acelei ţări cu forţa a fost doar o parte din planul diabolic, global, al Iluminaţilor un plan care nu ar fi putut niciodată să fie dus la îndeplinire deoarece destinul planetei Pământ şi a oamenilor ei este în lumina bucuriei, păcii şi libertăţii. puterea inegalabilă a Luminii care a fărâmiţat reţeaua globală a Iluminaţilor în fragmente răzleţe este cea care susţine înălţarea planetară şi personală, în deplinătatea Epocii de aur a Pământului.

Celor care ne cer să identificăm persoanele care au iniţiat şi perpetuat circumstanţele cu miez întunecat le spunem, nu uitaţi că fiecare persoană este o parte din Dumnezeu, fiecare persoană este inextricabil legată la nivelul sufletului cu toţi ceilalţi şi Dumnezeu îl iubeşte pe fiecare necondiţionat. Atunci când cei care au făcut omenirii un deserviciu imens devin cunoscuţi, vă rugăm să îi priviţi "prin ochii lui Dumnezeu". Asta nu înseamnă să le scuzaţi faptele sau să vreţi să nu se supună dreptăţii după standardele voastre, înseamnă să vă înălţaţi pe voi şi lumea voastră trimiţându-le celor în cauza lumină şi nu dorindu-le pedeapsă. Legile universale imparţiale, lipsite de judecată şi inevitabile le vor aplica justiţia într-o lume a spiritului a cărei energie este pe măsură faptelor lor.

Atunci când fluxuri de energie purtând ataşamente violente îşi urmează cursul, evenimentele de această natură sunt subliniate de către mijloacele de comunicare în masă controlate şi dau naştere la comentarii de genul: "Terorismul, refugiaţii disperaţi, bigotismul, toţi copiii care suferă mă întristează profund. Ştiu că şi alţii simt la fel. Dacă nu ne mai uităm la ştiri, ne putem simţi mai optimişti faţă de viitor şi putem fi mai eficienţi în lucrarea noastră cu lumină. Ar putea Matei să comenteze acest lucru?"
 

Empatizam cu aceste sentimente, împărtăşite de oamenii cărora le păsa din întreaga lume, cu toate acestea nu putem recomanda să nu fiţi conştienţi de ceea ce se întâmplă. Voi nu vă mai amintiţi asta, dar atunci când v-aţi oferit cu nerăbdare să mergeţi pe Pământ, ştiaţi cu ce urma să aveţi de-a face şi că veţi fi bine susţinuţi cu putere şi înţelepciune spirituală pentru a duce la îndeplinire această misiune, aceea de a-i ajuta pe oameni să se trezească din conştiinţa celei de-a treia densităţi şi mai ştiaţi şi că îndeplinindu-vă misiunea, vă veţi continua şi voi evoluţia. Eficienţa voastră în ambele demersuri va fi limitată dacă nu veţi şti ce se întâmplă. Şi oricum nu puteţi face abstracţie de ceea ce este ştiut. Este destul de posibil ca acele situaţii să dea naştere la gânduri şi sentimente care sunt cu adevărat triste, dar fără să auziţi ce se întâmplă în continuare, nu veţi şti nimic despre evenimentele încurajatoare ce vor urma.

Înţelegerea faptului că majoritatea oamenilor aflaţi în situaţii sfâşietoare îşi încheie lecţiile karmice astfel încât să poată evolua vă va permite să simţiţi compasiune pentru ei, să le respectaţi alegerile şi să acceptaţi că oamenii care dau naştere acelor situaţii îşi joacă rolurile necesare în procesul evolutiv universal. Unele persoane acceptă situaţii neobişnuit de dificile pentru a reduce încărcătura karmică a sufletelor cu care împărtăşesc legături de iubire, alţii se confruntă cu dificultăţi mai mari decât cele alese prin contract - în ambele cazuri, acele suflete fac un mare salt înainte pe calea lor spirituală.

Noi ştim că nu este uşor să vă gândiţi în termeni karmici la oamenii care suferă şi să vă abţineţi de la a-i condamna pe cei care au cauzat durere şi greutăţi, o atitudine aparent rece şi plină de indiferenţă. Cu toţii am avut vieţi în tumultul grijilor, nedreptăţii şi privaţiunilor, într-o lume sau alta, şi vieţile noastre "trecute" se întâmplă simultan cu viaţa "actuală". Vibraţiile înalte de pe această staţie ne protejează de la a simţi din nou suferinţele din celelalte vieţi, dar amintirile noastre clare ne permit să împărtăşim sentimentele voastre legate de ce se întâmplă pe Pământ. Mai mult decât atât, noi avem legături de iubire cu persoanele de acolo, care se luptă cu ceea ce simt ACUM.

În fiecare clipă Dumnezeu simte durerea colectivă a oamenilor, a animalelor, a regatului Devic şi a regatului plantelor de pe Pământ precum şi a tuturor celorlalte forme de viaţă din acest Univers. Voi nu vă puteţi imagina acest lucru, cum nu putem nici noi. Ne grăbim însă să adăugăm că Dumnezeu simte şi iubirea, bucuria, recunoştinţa şi împăcarea pe care le simt în mod colectiv copiii Săi şi alte creaţii şi lumina pe care voi o transmiteţi şi lumină radiată în mod continuu de pe toate staţiile înalte Îi uşurează povara dureroasă.

Preaiubiţi fraţi şi surori, să nu vă îndoiţi NICIODATĂ de eficienţa voastră ca lucrători întru lumină - lumea voastră este incomparabil mai bună pentru că voi vă aflaţi acolo! Câţiva dintre voi se află în poziţii oficiale de influenţă, dar majoritatea nu şi aşa şi trebuie să fie. Influenţa voastră nepreţuită este lumină - iubire - pe care o emiteţi trăind îndumnezeit. Nu numai că această lumină este o binefacere pentru lumea voastră, dar ceea ce se întâmplă pe Pământ afectează tot restul universului, efectul de undă al Luminii voastre fiind de nemăsurat.

Este natural să vreţi să fiţi optimişti în legătură cu viitorul şi dacă vă gândiţi la progresele făcute până ACUM veţi privi înainte cu nerăbdare. De pildă, există evoluţii promiţătoare în domeniul energiei curate, al asistenţei medicale, al transporturilor şi al protecţiei şi restaurării mediului şi eforturile dedicate drepturilor animalelor şi stabilirii unor sisteme juridice corecte fac progrese. Micile întreprinderi ridică standardele de viaţă în comunităţi din întreaga lume, oraşele îşi restaurează zonele dărăpănate, devin disponibile programe de educaţie şi pregătire pentru noi tipuri de activităţi şi inovaţiile deschid căi noi în multe alte domenii importante. De exemplu, artele devin mai accesibile tinerilor - toate formele de artă sunt exprimări din suflet şi ceea ce fac instructorii şi tinerii este important atât ACUM cât şi pentru generaţiile ce vor urma.

Lucrătorii întru lumină au fost indispensabili în a ajuta societatea să avanseze până în acest punct, pe calea plină de obstacole a progresului. Într-adevăr mai rămân multe de făcut în lume şi vor fi facute! Schimbarea începe de la firul ierbii, de la nivel local şi urcă până ajunge în vârf, acolo unde sunt în desfăşurare discuţii în spatele uşilor închise pentru rezolvarea conflictelor şi a reformelor sistemelor politice şi financiare. Ritmul este constant sau se accelerează în anumite domenii vitale şi este scăzut sau variabil acolo unde Illuminaţii mai au încă un cuvânt de spus, dar timpul lor este pe sfârşite - Spiritul de necontestat al popoarelor care doresc pacea, dreptatea şi distribuţia echitabilă a bogăţiilor lumii va învinge.

"Am prieteni ale căror capacităţi raţionale au dispărut "brusc", ca şi cum ar fi pur şi simplu vrăjiţi de Illuminati. Pot face ceva să îi "trezesc" şi să revină la propria lor gândire?" Cititoarea se referă la prieteni care au devenit "fanatici politici", dar răspunsul nostru se referă la orice persoane pe care le consideraţi încuiate în faţa unor viziuni diferite de ale lor şi acest lucru ne aduce înapoi la liberul arbitru. Fiecare suflet poate alege să primească sau să respingă orice se întâmplă şi nimeni nu are responsabilitatea - sau dreptul Divin - de a convinge pe altul să "se trezească" în nicio privinţă. Mai mult, confruntarea sau prozelitismul nu conving, îndepărtează, aşa că vă rugăm să acţionaţi conform credinţelor şi valorilor voastre şi să onoraţi dreptul tuturor celorlalţi de a acţiona în conformitate cu credinţele şi valorile lor. În cele din urmă, toată lumea din societatea voastră va ajunge la un numitor comun, ca să spunem aşa.

"Poate fi transmisă iubire-lumină oamenilor care au trăit cu 500 de ani în urmă? Adică, pot fi acei oameni ajutaţi în acest mod în 2016?" Acesta este cu adevărat un gând iubitor, dar energia respectivă ar face mai bine dacă ar fi transmisă pentru ajutorarea oamenilor care trăiesc pe Pământ. Chiar dacă conceptul vostru de ani calendaristici este ACUM în continuumul temporar, oamenii care au trăit în anii voştri 1500 nu se mai află ACUM la acel nivel de evoluţie. Ei au avut vieţile altor personaje, cu diferite alegeri ale contractelor sufletului, cu experienţe diferite şi şi-au sădit şi cules karma în conformitate cu acestea. Dacă ar fi totuşi să le fie trimisă iubire-lumină lor sau altora ale căror vieţi pe Pământ au fost cu multă vreme în urmă, ea nu s-ar pierde - energia aceasta ajunge la sursă atot-puternică ce este întotdeauna disponibilă fără limite tuturor sufletelor.

fiinţe luminate din întreg acest Univers vă aclamă progresul şi sunt pentru totdeauna cu voi în iubire necondiţionată.

                                    _

iubire şi PACE
Suzanne Ward

[email protected]

 

[NOTĂ: Mesajul de luna viitoare va fi distribuit şi postat pe www.matthewbooks.comlink-external cât mai curând posibil după 26 iulie.

Dacă aţi primit acest mesaj de la cineva sau îl citiţi on-line şi aţi dori să primiţi direct mesajele viitoare, trimiteţi un email la [email protected]  şi adresa dvs. va fi înregistrată pe lista de moderatorului.]

Sursa : MESAJ DE LA MATEI - iunie 2016link-external