Culoarul adevăruluilink


Vin asupra voastră o încheiere și un început.

Începutul va apare pe măsură ce se finalizează încheierea, așa că mai întâi să vorbim despre încheierile ce au loc pretutindeni în jurul vostru.

Începând de la eclipsa de Soare, în viața fiecăruia dintre voi au apărut ceea ce par a fi numeroșii lor demoni din vieți trecute. Există un adevăr extraordinar, real în acest fapt, pentru că, într-adevăr, faceți ordine într-o întreagă genealogie a experienței umane, ce l-a condus pe fiecare dintre voi acolo unde este ACUM, în acest moment din procesul vostru de înălțare de pe Pământ.

Fiți perspicaci cu privire la faptul că aceste amintiri din trecut vă cheamă la înviere, să reînviați originea contractelor karmice. În acest scop, aceste portaluri scot în față toate ultimele rămășițe din – și conexiunile cu – amintirile de ACUM multe vieți, necesare pentru a aduce o soluționare karmică totală.

În timpul acestei eclipse, numeroasele vieți trecute, ce au provocat ceea ce am numi originile rănii voastre de bază, au fost făcute accesibile conștienței voastre conștiente, tocmai pentru acest motiv… căci pe măsură ce vă pregătiți să finalizați o întreagă poveste Umană, pe care unii ar numi-o „Cartea vieții”, ea va ajunge într-adevăr să se încheie.

Înțelegeți că rănile de bază originale se trag dintr-o traumă ce-și pune amprenta asupra corpului auric și care se repetă iar și iar, prin răni ulterioare ce-și au originea în aceeași „amintire sămânță”. Am spune că rana de bază inițială reprezintă 95% din toate rănile ulterioare. Cu alte cuvinte, un suflet încarnat poate crea foarte multă discordanță, din cauza unui singur Eveniment – sau a unei singure traume – dizarmonios (de ACUM multe vieți), ce poate duce la o întreagă viață de aliniere incorectă și suferință.  – Consiliul Suprem Pleiadian, în Centrifugal Healinglink-external™/Vindecarea centrifugă™. 

În această privință, înțelegeți că acolo unde este în prezent Conștiința vostră, se află eliberarea voastră din capcană.

Fiți perspicaci în înțelegerea faptului că poveștile vechi vă indică chiar curentul de energie la finalizarea căruia lucrați de la prima încarnare pe această planetă, iar în acest sens, în prezent vă pregătiți să încheiați acel curent de viață și să vă manifestați ca adevăr.

Ne dăm seama că unele dintre intrigile pe care le-ați urmat numeroase vieți, au rădăcini în rezultate cumplite, însă ACUM stă în destinul vostru să aduceți acea învățătură Umană la un final. Procedând astfel, pe măsură ce înaintați pe culoarul adevărului, dincolo de istoriile trecute, fără să deschideți vreo ușă ce duce la destine din trecut, veți ajunge să înțelegeți că sunteți liberi să pătrundeți în lumină.

Cu siguranță că lumina a existat tot timpul acolo, invitându-vă să vă întoarceți… dar au existat de asemenea prea multe vieți de distragere, ce v-au făcut să redeschideți acele uși familiare, ca să cedați forței incredibile a ceea ce era resimțită ca gravitație ce nu putea fi sfidată, gravitația care v-a ținut legați de roata timpului, provocând numeroasele cicluri repetate din istoria voastră Umană

ACUM însă v-ați eliberat din strânsoarea acelor tentații, din forța de atracție a greutății de nedescris, ce v-a ținut atât de mult legați de Pământ. Prin urmare, dragi maeștri… ACUM, că aveți o înțelegere de neșters despre natura lumii cauzale, vă e permis să intrați în lumină. Iar ACUM o vedeți foarte clar. Căci fără numeroasele uși deschise ale suferințelor din trecut, ce proiectează umbre amăgitoare, eclipsând lumina de pe culoarul adevărului vostru, vă puteți avânta nestânjeniți spre ea.

Da, lumina de la capătul culoarului este și a fost tot timpul VOI… e partea din voi care a așteptat întoarcerea voastră timp de foarte multe vieți de experiențe umane necesare, dar deosebit de dificile. Această parte din voi este darul vostru promis vouă, partea eternă din voi ce vestește adevărul vostru, darurile voastre spirituale, modelul (Adam Kadmon) perfecțiunii voastre.

Dragilor, aflați că atunci când ajungeți la capătul acestui culoar, atunci când vă apropiați de proverbiala lumină de la capătul tunelului (morții/nașterii), veți fi întâmpinați într-adevăr de Sinele vostru etern și veți fi împodobiți în veșmântul vostru alb.

Din acel moment înainte, nu mai sunteți muritori, ci Sori vestiți ai lui Dumnezeu.

Cealaltă partelink


Am dori ACUM să ne îndreptăm atenția spre cealaltă parte, cum s-ar spune.

Pe măsură ce înaintați pe culoarul adevărului și ieșiți în lumina Sinelui vostru etern, Sinele vostru uman va fi cu adevărat la curent cu perspectiva lui Dumnezeu. Și la fel cum Sinele vostru uman va fi la curent cu perspectiva lui Dumnezeu, Dumnezeu va fi simultan la curent cu perspectiva naturii umane… CA fiind VOI.

Da, la modul foarte real, așa este.

Pe lângă acestea, am vrea să spunem lumii, în sens larg: pregătiți-vă pentru întoarcerea lui DUMNEZEU.

Întrucât la fel cum unei întregi colectivități umane îi este îngăduit să intre în lumină, la fel și lui Dumnezeu îi va fi îngăduit să intre în întuneric… să lumineze cele mai ascunse umbre, în maniere niciodată posibile până ACUM.

În acel scop, va exista un oarecare efect de undă, de care vă îndemnăm să fiți conștienți. Pentru că prin conștientizarea voastră ca Sori ai lui Dumnezeu pe Pământ, veți schimba fundația lumii voastre, însăși structura după care e alcătuită societatea voastră va ajunge să se desființeze, va începe să se destrame tot mai mult… atât prin destabilizarea produsă de retragerea colectivității voastre din linia temporală dimensională 3D, precum și prin valul de lumină proiectat în rețeaua cristalină.

Aceste două dinamici vor accelera foarte mult trezirea colectivă, într-o manieră pe care am numi-o „meteorică”.

Fără exagerare, pământul va vui și se va cutremura în prezența voastră. Cerurile se vor deschide ca să vă primească, iar apele pământului se vor agita, ca răspuns la prezența voastră. Vă asigurăm că pe măsură ce vă întrupați divinitatea, lumea va remarca, chiar dacă puțini vor înțelege.

În această privință – și până se liniștesc lucrurile – fiți atenți la cei care s-ar putea întoarce împotriva voastră. Asta nu înseamnă că precauția e îndreptățită, ci doar să rămâneți vigilenți la ambianța voastră, fiind conștienți de ceea ce se petrece cu adevărat la nivelurile cele mai înalte și în ce fel s-ar putea traduce pentru cei din jurul vostru. Am considera perioada de ACUM și până la solstițiu (iunie) o perioadă de discernământ spiritual ascuțit, acolo unde imprevizibilitatea este în creștere.

Deși destrămarea lumii dualității dă deja semne mai mari de instabilitate, să știți că intrați într-o perioadă colectivă de haos intensificat pe scena lumii, chiar dacă voi veți proceda ca o FORȚĂ a IUBIRIIlink-external stabilă, ca pasărea phoenix ce se naște din cenușa evidentă a lumii muribunde.

Amintiți-vă de autoritatea voastră. Nu fiți înspăimântați și nici prinși în ceea ce apare, ci în loc de asta delectați-vă în realitatea că tot ceea ce se desfășoară este rezultatul VOSTRU, al Luminii voastre, al iubirii voastre ca Dumnezeu făcut vizibil pe Pământ. Pentru cei conștienți, acest haos este cu adevărat ceva de privit… el vă arată de fapt nivelul mai profund de integrare a iubirii pe această planetă, pe măsură ce lumina pătrunde și mai adânc în întuneric, expunând mai mult din mecanismele ascunse ale lucrurilor învechite.

Oricât de incomod ar putea părea să fiți martori, doar adevărul vă va elibera.

Ca întotdeauna, în iubire TOTUL este bine.

Model nou-experiență de viață nouălink

backward_step backward page:2/3 forward forward_step