4. Aceasta este realitatea adevărată - cea pe care o pot vedea și atinge. Aceasta este realitatea științifica și practica care contează. Aceasta este cu ceea ce dorim să avem de-a face. Dacă nu înțelegeți că aberati. Suferința este doar o parte din viață. Întunericul şi răul vor fi întotdeauna aici. (Este programare pură să credeţi că este responsabilitatea voastră să vă concentraţi pe negativitate în primul rând. Ne îndepărtează de ceea ce este de fapt important şi ne sunt utilizate abilităţile creative în mod constant să construim ceea ce nu ne dorim cu adevărat, în locul a ceea ce dorim de fapt.)
5. Sunteţi un membru și cetățean responsabil al comunității, dacă lucraţi peste program la nesfârșit în lupta pentru succes, mai degrabă decât să petreceţi timpul cu cei dragi și să faceţi ce vă place. Cu cât mai multe ore lucraţi peste program, cu atât mai mult vă demonstraţi seriozitatea și valoarea. Trândăvia duce la sărăcie, dependență și lipsuri, etc. (Aceasta este atitudinea unui candidat de vis al Matricei. Aţi alimenta cuferele corporative insațiabile cu sângele și sudoarea frunţii voastre. Aceasta este spălarea pe creier, care face ca sclavia datoriilor să funcţioneze.)
6. Am dreptul să fac ce doresc. Ar trebui să fac ceea ce îmi este benefic. Am dreptul să fiu eu însumi. Eu sunt cel care știe ce este mai bine pentru mine. Dacă am o problemă, o rezolv singur. (Acest ultim sistem de credință, egoist și arogant, neagă Conştiinţa Unităţii, care specifică să-ţi iubeşti cu adevărat aproapele ca pe tine însuți. A fost doar o strategie de genul divide și cucereşte, concepută pentru a descuraja cooperarea de toate tipurile. Îi face pe oameni să creadă că sunt independenţi, atunci când aceştia creează de fapt o societate de persoane izolate, ceea ce-i face mai ușor de controlat.)
7. A fi *spiritual* este un lux frumos. Voi medita mai târziu şi mă voi conecta cu Dumnezeu, îndată ce-mi dau seama cum. Flacăra mea Geamăna îmi amenință căsătoria. Sinele meu Superior nu vorbește cu mine. Nu sunt înzestrat cu *daruri* speciale pentru a vedea lucrurile dincolo de această realitate. Sunt prea ocupat cu *Viața* mea. Nu pot discuta despre toate acestea cu nimeni din cei cunoscuţi. (Crezând că sunteţi complet separaţi de Dumnezeu și de Compania Cerului vă lasă cu sentimentul singurătăţii, pentru încă o viață mizerabilă pe această planetă singuratică. Este exact sistemul de credinţă care duce spre depresie, singurătate și alienare, mai degrabă decât spre bucurie și libertate.

Renunţaţi la ele ACUMlink


Toate aceste credințe de mai sus sunt interconectate, întrețesute în rețeaua care alcătuieşte materialul Matricei. Ele oferă liantul energetic obligatoriu - utilizarea forţei de viaţă umane, pentru susținerea structurilor Matricei. Când vă angajaţi în aceste convingeri, cu toții devenim şi mai ferm ancoraţi în Matrice, la nesfârşit.
ACUM, vă rog să fiţi şi mai obiectivi, imparțiali și echidistanţi decât ați fost vreodată înainte.
Mai presus de toate, nu cădeţi în capcana de a încerca să vă apăraţi convingerile pe care le aveţi. Amintiți-vă - au fost ideile altcuiva, înainte să fie ale voastre. Sunteți liberi să le lăsaţi în urmă, dacă doriți. Sunt doar nişte idei. Ele nu ocupă loc şi spaţiu. Ideile sunt ușor de schimbat. În orice moment, putem înlocui teamă cu iubirea. Doar inima voastră știe adevărul. Numai inima voastră poate iubi. adevărul și iubirea ne vor elibera pe toţi.

Iată ce puteți face pentru a demonta Matricea:
Ştiţi că realitatea voastră interioară, o creează pe cea exterioară. gândurile și sentimentele voastre sunt instrumente puternice ale creației. Acesta este motivul pentru care v-am încurajat să vă cunoaşteţi pe voi şi cele mai profunde sentimente şi gânduri ale voastre, deoarece acestea sunt elementele care merg în viziunea pe care o creați. Ştiţi că aveţi ACUM votul decisiv în ceea ce priveşte momentul final, oricare ar fi el, atunci când vom recupera planeta noastră iubită de partea Luminii. Creaţi ceea ce vizualizaţi. Noi cei din Compania Cerului nu putem și nu vom lupta împotriva voinței voastre - indiferent dacă sunteţi conștienți de ceea ce doriţi sau nu. Fiţi conştienţi.
1. Încetaţi orice ceartă. Angajarea în argumentări demonstrează devotamentul față de Matrice. Renunţaţi la certurile cu alți Lucrători ai Luminii, vecinii, ideologii, credinţe, chiar dacă aveţi dreptate. Prin continuarea unui schimb de sentimente negative stabilim bazele şi mijlocim vechiului sistem, împotriva căruia spunem că luptăm.
2. Fiţi relaxaţi orice s-ar întâmpla. Fiți conștienți de faptul că sentimentele de anxietate și stres sunt răspunsurile la frică creată de cabala. Nu este normal, natural sau acceptabil. Stresul provine din frică. Refuzaţi să cedaţi în faţa temerilor, pentru că ele conduc la acțiuni iraționale. În schimb, utilizaţi-vă de Conștiința voastră să rămâneţi în calmitate, plini de umor și flexibilitate. Acest lucru ridică coeficientul de Lumină, care se dizolvă literalmente Matricea întunecata și stabilește grila cristalină.
3. Odată pentru totdeauna, luaţi hotărâri conștiente atât în gândire cât și în simțire. Dacă fiecare persoană care citește acest articol, face acest lucru, vom triumfa cu uşurinţă, într-un val uriaş de bucurie și celebrare.
4. Urmaţi-vă ghidarea interioară în orice moment. Îmbrăţişaţi atitudinea care vă bine dispune în orice clipă în mijlocul vieții, pentru a vă adapta dorinței constante și ocazionale de a privi sincer în voi, indiferent de ceea ce se întâmplă în mediul vostru. Începeți prin a fi pur și simplu sinceri cu voi înşivă, în privinţa stării voastre.
5. Recunoaşteţi adevărul în interiorul vostru, secundă de secundă. Raportarea interioară sinceră, va crea suficientă înălţare, pentru a vă elibera. Nu trebuie să vă minţiţi singuri pentru a vă împiedica să luaţi măsuri în ceea ce priveşte periclitarea vieții de sclav al datoriilor. Cel puțin, începeţi să acceptaţi adevărul în INTERIOR, pe care să vă bazaţi în mod constant clipă de clipă. Acest lucru va destrăma matricea. Dacă noi toți facem acest lucru ACUM, în acest moment de cumpănă, ar tăia legătura de colectiv. Spuneţi-vă vouă adevărul. Raportaţi adevărul, interiorului vostru, clipă de clipă: *Oh, eu chiar doream a doua porţie de desert.* *Oooh, a fost foarte nepoliticos din partea mamei mele să spună asta.* *Wow, eu chiar nu sunt de acord cu acest comentariu rasist.* *Nu, nu vreau să rămân la locul de muncă, pentru încă 2 ore.* *Ouch, într-adevăr doare atunci când ei spun că nu arăt bine. Da, eu chiar mă supăr atunci când mă acuză de egoism. * Raportarea la nivel interior, este locul cu care să începeţi. Începeţi de aici și veţi descoperi ce este cu adevărat adevărul.
6. Apelaţi la Compania Cerului ÎN ORICE ÎMPREJURARE. Fiţi dispuşi să răspundeţi în mod intuitiv la orice ghidare pe care o primiți. Vi se garantează primirea ajutorului. Fiţi sinceri în convorbirile cu ghizii voştri, Ajutoare binevoitoare și iubitoare. Aceasta înseamnă că trebuie să acţionaţi pe baza intuiţiei voastre, când vi se solicită acest lucru. Cultivaţi o atitudine de recunoștință și încredere în dragostea lor nelimitata pentru noi și generozitatea lor degajată. Aşa sunt ei și sunt nerăbdători să ne ajute ACUM.
7. Râdeţi des și cu uşurinţă. Râdeţi nu pentru a vă diminua sau înălţa, ci pentru a aprecia o perspectivă mai largă a vieții. Umorul de bună calitate este o calitate a 5D și aduce cu el bunătate, răbdare, înțelegere și har.
Pe măsură ce vă adaptaţi acestor strategii puternice și spuneţi adevărul despre lucrurile dificile și provocatoare, vorbiţi despre ele, de pe poziția voastră iubitoare, neutră. Respirați conștient în mijlocul circumstanțelor extreme. Creaţi-vă Pilonul de Lumină și rămâneţi în interiorul său vii şi nevătămaţi, cu ochii deschiși și conștientizarea pornită la maxim. Rămâneți centraţi și obiectivi și refuzaţi să fiţi orice altceva, în afară de, calm, îngăduitor și echilibrat.

Îmbolnăviţi Matricealink

Alegeţi chiar şi una dintre sugestiile de mai sus și axaţi-vă pe ea 1,000% și vă veţi elibera din Matrice.link

Nu trebuie să vă ocupaţi de toate. Alegeţi una și cosmetizati-o. Dacă veți face acest lucru, ne eliberăm. De exemplu, dacă vă decideți, *Voi fi bun în fiecare clipă. Voi râde sincer, în special de mine*, credințele care stopează victoria finală vor fi dizolvate. Întunericul care a creat anxietatea și discordia va dispărea în energia Luminii.
Când vom da drumul Matricei, cabala nu va mai putea să ne ţintească cu armele sau frecvențele lor atroce. Am fost ca rațele dintr-un vechi parc de distracţii ce trebuie împuşcate, întotdeauna expunându-ne spre a fi doborâţi, din nou și din nou. Cabala erau trăgătorii/ţintaşii. Am garantat că acest joc sadic va continuă prin acceptarea că cel mai bun lucru pe care îl putem face, este să evităm riscul de a fi împușcat în această rundă, în timp ce celelalte rațe sunt doborâte în jurul nostru. Rupeţi lanțurile care vă rețin în cercul vicios interminabil de mizerie și celelalte rațe se vor elibera de asemenea. Apoi, nu numai că nu vom mai suntem împuşcaţi cu toții - ajungem să ne bucurăm de prosperitatea și bucuria după care am tânjit atât.
Vedeţi voi, disperarea, lipsa speranţei şi neîncrederea reprezintă axa de susţinere a Matricei. Îndepărtaţi axa și întreaga structură se va prăbuşi de la Sine. lumina va inunda şi va domina ziua, la fel cum o face în dimensiunile superioare. Acest lucru va stabili tonul Ascensiunii voastre ce urmează și propria voastră parte din Paradisul Noii Ere de aur, la a cărei creare, ajutaţi.
Împreună putem pune capăt erei stăpânirii întunericului, lăsând-o în urmă. Alăturați-vă inima și voința voastră cu a mea pe măsură ce ducem la împlinire voința Mamei/Tatălui Dumnezeu, care au decretat că vom primi tot ajutorul posibil pentru crearea păcii și prosperităţii infinite pe planeta noastră iubită. Fiecare dintre noi are o Misiune de realizat în zilele următoare. Fiecare ne-am ales cu grijă, partea noastră din acest mare proiect. ACUM este şansa noastră să strălucim.
Există trei flote angelice care însoțesc această transmisie. Ei se asigură în numele vostru și al umanităţii, că fiecare efort pe care-l realizaţi, va fi dus la îndeplinire în fiecare dimensiune. Ei așteaptă cu nerăbdare îndeplinirea misiunii voastre.
Eu sunt SANANDA al vostru, cel pe care îl ştiţi că Iisus și mă dedic trup și suflet acestei misiuni prețioase și sacre - pentru eliberarea tuturor de pe planeta Pământ, ACUM și pentru totdeauna.

Transcris de Dr. Kathryn E. May,
New York, 04-09-2015

Sursa : Apel urgent adresat Lucrătorilor în Lumină din partea lui Sanandalink-external

backward_step backward page:2/2 forward forward_step