ACUM e momentul!link


Absolut fiecare gând, sentiment, cuvânt, acţiune şi credinţa pe care le avem şi care nu se bazează pe iubire, Unime şi Respect faţă de Toată viaţa este parte din manipularea şi controlul ego-ului nostru omenesc, bazat pe frică. ACUM însă, totul s-a schimbat!

Odată cu Naşterea Noului Pământ, care a avut loc pe 21-22 decembrie 2012, am atins în sfârşit o frecvenţă de vibraţie care să ne permită să spulberăm legăturile paralizante ale ego-ului uman. Aceasta va crea un spaţiu sacru, ce le va permite Prezenţei noastre EU SUNT şi Comapaniei Cerurilor să ne Iniţieze într-un Ordin Superior al Fiinţării. Odată ce acest lucru va fi împlinit, vom transcede pentru totdeauna capacitatea de control şi manipulare a ego-ului nostru. Şi atunci vom putea Iubi acest aspect căzut al personalităţii noastre întru Lumină. Ştiu că sună prea bine ca să poată fi adevărat, dar acesta a fost scopul Planului Divin, încă de la impusul iniţial al căderii nostre din Graţie.

De la Naşterea Noului Pământ, prin eforturile concertate ale Cerurilor şi Pământului, s-au petrecut evenimente fără precedent. Aceste Activităţi de Lumină au ridicat energia, vibraţia şi conştiinţa omenirii până la o frecvenţă care să le permită omenirii şi Companiei Cerurilor să ducă la îndeplinire cu succes, această fază a Planului Divin.

Acest Plan Divin va fi îndeplinit pe 15-20 august, 2015. Prezenţa EU SUNT a fiecărui bărbat, femeie şi copil de pe Pământ este conştientă de această Oportunitate Cosmică. Acest lucru este adevărat indiferent de de cât de insensibilă ar fi o persoană în plan conştient sau de cât de dificile ar fi experienţele de viaţă cu care se confruntă în prezent.

Suntem UNUL cu fiecare persoană preţioasă de pe Planetă şi aceia dintre noi care suntem conştienţi de ceea ce se întâmplă în acest moment avem o responsabilitate imensă de a invoca lumina şi de a păstra un spaţiu sacru pentru fraţii şi surorile noastre. Milioane de oameni sunt atât de îngropaţi în experienţele lor dureroase de viaţă, încât nici măcar nu pot începe să înţeleagă importanţa invocării Luminii lui Dumnezeu pe parcursul acestui minunat moment de pe Pământ.

Compania Cerurilor ne-a asigurat că prin asistenţa din inimă, a VOASTRĂ, a mea şi a nenumăraţilor lucrători întru Lumină din întreaga lume, acest Plan Divin va fi dus cu succes la împlinire în Tărâmurile Cauzei, unde toate îşi au începutul. Apoi, pe măsură ce fiecare persoană va asimila miraculosul Eveniment, acesta va începe să se reflecte în lumea efectelor, care este planul fizic al Pământului. Cât va dura acest lucru depinde de voi şi de mine, dar odată ce s-a împlinit în tărâmul Cauzei, NIMIC nu îl mai poate împiedica să se materializeze în lumea efectelor.

Fiecare Lucrător întru Lumină de pe acest scump Pământ, care doreşte să fie o Uşă deschisă pentru afluxul de Lumină care va avea loc pe 15-20 august, va fi ghidat fără greş de Prezenţa sa EU SUNT pentru a participa cât mai eficient. În plus, faţă de îndrumarea şi participarea noastră individuală, Compania Cerurilor ne-a pus la dispoziţie câteva invocaţii puternice prin care să-i dăm putere, în mod colectiv, acestei faţete a Planului Divin.

Există şi un flimulet, întitulat Eliberarea ego-ului omenesc care vă poate ajuta foarte mult în acest proces. Am inclus link-ul mai jos, în caz că nu îl aveţi.

https://www.youtube.com/watch?v=9CDcpZrBAOslink-external

Misiunea mea

EU SUNT Prezenţa mea EU SUNT şi EU SUNT Unul cu Prezenţa EU SUNT a fiecărui bărbat, femeie şi copil de pe Pământ. EU SUNT Unul cu Tata-Mama Dumnezeu, EU SUNT Unul cu Logosul Solar de la Sori de dincolo de Sori, de dincolo de Sori, EU SUNT Unul cu întreaga Companie a Cerurilor şi EU SUNT Unul cu toate Fiinţele de Lumină asociate cu Regatul Elementalilor şi cu Regatul Angelic.

EU SUNT Unul cu fiecare electron de energie preţioasă a Vieţii şi EU SUNT Unul cu fiecare particulă atomică şi subatomică şi unda de energie ce alcătuiesc corpurile fizic, eteric, mental şi emoţional al omenirii şi al Mamei Pământ. EU SUNT Unul şi cu toate spaţiile dintre particulele atomice şi subatomice şi cu undele de energie de pe Pământ. Ceea ce eu invoc pentru mine, în această zi sfântă şi sacră, invoc pentru fiecare persoană de pe Pământ prin intermediul Prezenţei sale EU SUNT.

EU SUNT deschis şi receptiv la Directivele divine ale Tatalui-Mamei mele Dumnezeu.

Cu fiecare respiraţie a mea, trăiesc un nou nivel de iluminare şi Cunoaştere Interioară. Atunci când acest Adevăr rezonează cu Flacăra inimii mele, eu îmi înţeleg misiunea pe Pământ cu o nouă claritate.

În interiorul Flăcării inimii mele are loc o Trezire. EU îmi recunosc responsabilitatea pentru condiţiile care există în viaţa mea şi pe Pământ. Îmi amintesc adânc în interiorul meu, ca prin Legea Universală a Atracţiei, EU SUNT un co-creator al planului fizic.

gândurile, sentimentele, cuvintele, acţiunile şi credinţele mele sunt proiectate asupra substanţei atomice a materiei fizice şi se materializează în formă fizică. Atunci când darul Vieţii curge prin mine, el prinde vibraţiile conştiinţei mele şi apoi exprimă acele vibraţii în formă vizibilă a experienţelor şi situaţiilor. Cu alte cuvinte, eu dau forma lucrului pe care îl gândesc şi în care îmi pun sentimenetele şi energia.

Din cauza confuziei prin care am trecut în trecut, am dat putere materiei fizice prin ego-ul meu omenesc. Am permis materializării distorsionate a materiei fizice să devină realitatea mea, când în Adevăr, ea este doar o iluzie creată de gândurile, sentimentele, cuvintele, acţiunile şi credinţele mele. ACUM înţeleg, cu un nou nivel de înţelegere şi claritate, că materia fizică nu este nimic mai mult decât o masă de energia atomică, controlată de conştiinţa mea. Niciodată materia nu controlează conştiinţa.

lumea mea reflectă conştiinţa mea omenească. În trecut am încercat să schimb condiţiile fizice din lumea mea, în loc să îmi schimb conştiinţa. Aceste condiţii sunt numai o reflectare a conştiinţei mele. Să încerc să schimb condiţiile fizice fără să îmi schimb conştiinţă este ca şi cum aş încerca să schimb reflecţia dintr-o oglindă, fără să schimb obiectul care determină respectiva reflecţie. E un efort fără rost.

ACUM, EU SUNT una cu Prezenţa mea EU SUNT şi conştiinţa mea se înălţa. Transfigurarea mea are loc subtil şi profund, la un nivel atomic, celular. Sămânţa conştiinţei treze creşte în mine. Ea străluceşte asemenea Soarelui şi radiază cu Razele Cristaline multifaţetate şi multidimensionale ale Luminii Solare penta dimensionale.

Flacăra inimii mele se extinde şi Flacăra iubirii divine Transfiguratoare, care este cuibărită în Divinitatea inimii mele se extinde şi ea. Este un minunat trandafir de culoarea Flăcării, având aura acvamarin a Clarităţii. Pulsând în centrul aceste Flăcări se află un supreb Soare opalescent al Transfigurării.

În timpul Respiraţiei Sfinte, Flacăra iubirii divine Transfiguratoare din inima mea se extinde şi se conectează cu Flacăra iubirii divine Transfiguratoare ce arde în inima fiecărui bărbat, femeie sau copil de pe Pământ. Această Activitate a Luminii crează un puternic câmp de forţă în jurul planetei, o adevărată reţea de Lumină, un sistem planetar în reţea al iubirii divine Transfiguratoare .

Radiaţia colectivă a acestei reţele de Lumină, formată de Flacăra iubirii divine Transfiguratoare ce uneşte Flăcările inimii ÎNTREGII Omeniri, este cea mai puternică forţă a iubirii divine de pe această Planetă. Această Flacără Sacră crează un Pod de Lumină, care se întinde peste abisul octavelor celor mai scăzute ale suferinţei şi conştiinţei umane, spre Tărâmurile superioare ale Adevărului Iluminat şi ale perfecţiunii Infinite a lui Dumnezeu.

Acesta este Podul către Libertate pentru sufletele recalcitrante, care sunt manipulate de ego-urile lor omeneşti, care rezistă cu vehemenţă în faţa propriei Treziri şi Înălţări în Lumină şi care vor putea zdrobi aceste legături opresive şi vor putea ajunge mult mai uşor UNUL cu Prezenţa lor EU SUNT şi cu tiparele de perfecţiune ale Noului Pământ.

ACUM, prin intermediul Prezenţei mele EU SUNT şi a Prezenţei EU SUNT a fiecărei persoane de pe Pământ, reţeaua planetară a iubirii divine Transfiguratoare creşte foarte mult în intensitate prin intermediul Flăcărilor inimii Unificate ale omenirii. Acest aflux de Lumină permite fiecărei persoane să intealaga că ni se oferă o ocazie fără precedent da a fi Instrumente ale lui Dumnezeu, pe parcursul acestui important moment Cosmic.

Prin Potenţialul Divin al Prezenţei mele EU SUNT, eu accept această ocazie cu profundă smerenie şi recunostiinta.

EU SUNT un instrument al lui Dumnezeu.

EU îmi ţes darurile, talentele, abilităţile, cunoaşterea, puterea, curajul, compasiunea şi iubirea în tapiseria Planului Divin al Noului Pământ.

Atunci când răspund chemării inimii mele, EU SUNT Dumnezeu în acţiune în plan fizic.

EU îmi consacru gândurile, sentimentele, cuvintele, acţiunile şi credinţele pentru a fi cea mai mare Forţă a Luminii şi iubirii ce poate fi cu putinţă pe această Planetă.

EU aduc ceva pozitiv, semnificativ absolut în fiecare zi.

Prin concentrarea atenţie mele, EU SUNT următoarele adevăruri divine:

EU SUNT Prezenţa mea EU SUNT.

EU SUNT Unul cu TOATĂ viaţa.

EU SUNT iubire divină.

EU SUNT Bunăstare Infinită.

EU SUNT Armonia Fiinţei mele Adevărate.

EU SUNT de o Sănătate Vibrantă şi Vesic Tânăr.

EU SUNT o Prezenţa ce aduce imperativ Pacea.

Acţiunile pe care le fac în fiecare zi îmi îmbunătăţesc familia, slujba, comunitatea, oraşul, ţară şi lumea.

Am o Atingere Vindecătoare.

EU SUNT în comuniune cu Tatal-Mama Dumnezeu, cu Compania Cerurilor, cu Prezenţa EU SUNT a ÎNTREGII Omeniri, cu Regatul Angelic şi cu Regatul Elementalilor.

EU Transfigurez în fiecare zi şi în fiecare oră această Planetă în tiparele perfecţiunii pentru Noul Pământ prin gândurile, sentimentele, cuvintele, acţiunile şi credinţele mele. Şi aşa este.

___


THE TIME IS NOW!

by Patricia Cota-Robles link-external