Natura Universului (Fondatorii, prin Sal Rachele)link

 

Natura Creaţieilink


Creatorul Infinit a creat TOT CEEA CE ESTE, adică toate universurile, galaxiile, sistemele stelare, sistemele solare, planetele, formele de viaţă, planurile, subplanurile, dimensiunile, densităţile, legile, principiile, forţele, puterea, energia şi, bineînţeles, Spiritul. Toate provin din Dumnezeu. Toate sunt Dumnezeu. Dumnezeu există în timp şi în afara timpului. Dumnezeu există în toate perioadele de timp, în toate liniile temporale şi în toate dimensiunile. Dumnezeu există şi în vid, deşi conceptul de existenţă este irelevant aici.

Limbajul vostru este inadecvat pentru a descrie multe dintre aspectele lui Dumnezeu, dar vom încerca să ilustrăm părţile ce sunt relevante pentru transformările de pe Pământ.

Ca să ajutăm la clarificarea multora din punctele prezentate în această carte, vom atinge în treacăt câteva din conceptele cel mai greşit înţelese de către omenire.

Ideea că Dumnezeu este masculin sau feminin este o distorsiune bazată pe înţelegerea limitată a intelectului uman (şi a intelectului altor rase, în alte lumi). Totuşi, uneori este de ajutor să vă gândiţi că Dumnezeu are personalitate şi inteligenţă asemănătoare cu cea omenească. Din moment ce Dumnezeu este Tot, Dumnezeu este bărbat, femeie, ambele şi niciuna. De dragul simplităţii şi, luând în considerare limitările limbajului vostru, în această carte ne vom referi la Dumnezeu prin pronumele „El”. Acest fapt nu diminuează în niciun caz importanţa aspectului feminin al lui Dumnezeu.

Cu toţii aţi fost creaţi după chipul şi asemănarea Creatorului, cu toate atributele creatoare ale Dumnezeului vostru Tată/Mamă. La începuturi (în ceea ce le priveşte pe sufletele voastre), Dumnezeu a creat nu numai Cerurile şi Pământul, dar şi sufletele individualizate, pentru ca ele să fie o extensie a Sa, pentru ca El să poată explora şi experimenta propria Sa Creaţie la un nivel mai adânc.

Sufletele au apărut sub formă de valuri ale creaţiei. Unele au intrat în starea lor individualizată aproape de punctul de concepţie – pe care acest medium îl numeşte densitatea a 12-a. Altele au apărut la o frecvenţă mai joasă, cunoscută ca densitatea a 7-a. Majoritatea dintre cei care citiţi acest material aţi apărut în timpul valului creaţiei de densitatea a şaptea.

Primele suflete individuale au fost individualizate din Dumnezeu în urmă cu miliarde de ani pământeşti, ca fiinţe de densitatea a 12-a. Ele au ales atunci să-şi coboare vibraţiile pentru a explora lumile exterioare ale Creaţiei. În timpul primelor zile ale acestui Univers existau numai câteva dimensiuni. Lumile exterioare vibrau la ceea ce numiţi astăzi densitatea a şaptea şi mai sus. Astfel, aceşti „străbuni” îşi începeau adesea călătoria la nivelul 7 şi, gradat, îşi croiau drum înapoi la nivelul 12, maturizându-se pe măsură ce se înălţau. Odată reîntorşi la nivelul 12, ei erau ca nişte adulţi complet funcţionali, care crescuseră de la stadiul de bebeluş, trecând prin copilăria timpurie, adolescenţă, tinereţe şi, în final, devenind adulţi (suflete mature). Aceştia sunt Dumnezeii Creatori, din care noi facem parte.

Au urmat şi alte valuri ale Creaţiei după naşterea „străbunilor”, formate din suflete şi „ciorchini de suflete”, care au apărut din Dumnezeu pe parcursul a miliarde de ani, până în prezent.

Au rezultat nenumărate variaţii şi, deşi existau tipare bine definite ale apariţiei sufletelor şi explicaţii matematice precise pentru multe din lucrurile ce se întâmplau în primele zile ale Creaţiei, întotdeauna au existat excepţii de la regulă. Unele suflete au apărut ca scântei solitare de lumină, în timp ce altele au apărut în perechi, sau sub formă de ciorchini, formaţi din 3, 4, 6 sau 12 suflete. Au fost câteva care au apărut ca ciorchini mari, care mai apoi s-au despărţit în ciorchini mai mici, pe măsură ce au coborât mai departe în Creaţia manifestă.

 

Procesul evoluţieilink


Simţim, dragi Creatori, că această informaţie pregătitoare este de o importanţă vitală pentru înţelegerea evoluţiei voastre ca suflet şi a ceea ce se întâmplă ACUM pe planeta Pământ. Prin urmare, vă rugăm să fiţi îngăduitori în timp ce intrăm mai adânc în aceste concepte. Vom repeta unele dintre idei folosind un limbaj puţin diferit, pentru a ajuta la clarificarea ideilor noastre.

Mulţi dintre voi v-aţi pus întrebarea „Noi, am apărut ca suflete individuale şi ne vom reîntoarce la Sursă, cândva, în viitor?”. Vă vom da o variantă intermediară a răspunsului.

Dumnezeul infinit ne-a creat pe toţi. Aceasta este Fiinţa omniprezentă, cunoscută sub numele de Cel Radiant, Sursa a Tot Ceea Ce Este, Marele Soare Central, sau orice alt nume doriţi să-i daţi. Această fiinţă fără nume şi fără formă (cu nenumărate nume şi forme) vrea să Îşi experimenteze propria Sa Creaţie sub formă de faţete individuale ale Sieşi. Sub forma a miliarde de tentacule minuscule pe un arici de mare, cu mici receptori la capătul tentaculelor, Dumnezeu a putut să iasă în afară, să Îşi atingă Creaţia şi să dea de ştire Centrului Său despre ceea ce a descoperit. (Simplificăm extrem de mult, pentru a putea folosi limbajul vostru.)

Atunci când aspecte ale lui Dumnezeu L-au extins în afară în cadrul Creaţiei, El a decis ca fiecare dintre aspecte să fie unic şi să exploreze Creaţia într-o manieră unică, pentru ca Universul infinit să fie experimentat în cea mai mare măsură posibilă. Astfel, unele aspecte au parcurs tot drumul până la ceea ce numiţi a treia densitate, în timp ce altele au mers numai până la densitatea a şaptea, şi peste tot între cele două. Unele au mers până la a cincea densitate etc.

Apoi, pas cu pas, ele s-au întors la Centru pentru a-l informa despre ceea ce au experimentat, dar nu s-au contopit cu Centrul şi nici nu au dispărut în acesta. În schimb, procesul poate fi asemuit cu copiii cărora le daţi viaţă pe Pământ. Ei nu se întorc în pântecele matern atunci când cresc şi nici nu încearcă să se contopească la loc cu forma fizică a părinţilor, ci devin ca voi, creează ca voi şi, în multe cazuri, vă întrec nivelul de creaţie. Acest fapt este asemănător cu procesul de evoluţie a sufletelor. Seamănă foarte mult cu procesul naşterii şi creşterii unui copil.

 

Traducere: George Acu
Sursa articolului: Capitolul 1 al cărții „Transformări planetare 2012-2030: mesaje de la Fondatorilink-external” - Editura Proxima Mundi, 2011
Sursa imaginii: http://www.redorbit.com/news/space/1112825956/earth-like-planet-habitable-zone-lyra-constellation-041813

 


Sursa :Fondatorii,:::::, prin Sal Rachele">Natura Universului (Fondatorii, prin Sal Rachelelink-external