Resetarea monetară globală - mesaj de la Matei aprilie 2016link


Oricine stabileşte regulile aplicabile instituţiilor bancare şi de credit ale lumii. Precum şi ratele dobânzilor controlează economia. După ce indivizii din Bavaria, care s-au simţit superiori maselor, s-au numit „ Illuminati ” şi ulterior şi-au extins influenţa în toate direcţiile, respectiva societate secretă şi-a aplicat regulile pretutindeni. Au făcut asta cu uşurinţă, deoarece cu mult înainte de intrarea lor în scenă, aceasta fusese deja pregătită de câteva familii bogate şi puternice, a căror lăcomie, iscusinţă şi lipsă de scrupule le-a asigurat controlul economic.

Resetarea globală reprezintă un important pas înainte în direcţia încetării acestui control de secole. Chiar dacă termenul nu este folosit, scopul său – acela de a stabiliza economia globală prin aşezarea tuturor valutelor în raport cu preţul aurului – reprezintă una dintre prevederile NESARA, acronimul pentru Legea pentru Securitate şi Reforma Economică Naţională, lege scrisă de câţiva dintre planificatorii principali ai Epocii de aur în colaborare cu locuitori evoluaţi ai Pământului. Chiar şi în zilele noastre, relativ puţini oameni cunosc această legislaţie a Statelor Unite semnată de preşedintele Bill Clinton în anul 2000, deoarece aceia care ştiau despre ea au fost legaţi printr-un „ordin al tăcerii” impus de către acesta şi de către alţi membri ai Illuminati aflaţi în guvern.

După ce Legea a fost publicată într-un cadru foarte limitat, prin difuzarea informaţiei transmise de surse din afara planetei către receptorii lor, guvernul a pus bazele unui site Web menit să dezinformeze – Legea pentru Stabilizare (ulterior schimbată în Securitate) şi Recuperare Economică Naţională – prin intermediul căruia au fost circulate informaţii incorecte menite să îi inducă în eroare pe oamenii care auzeau despre ea. Nu a existat niciodată un program de investiţii şi ea nu a inclus sub nicio formă livrarea unor „pachete de prosperitate”, depozitarea a milioane de dolari în conturi bancare sau anularea datoriilor legitime.

Legea autentică trebuia să fie anunţată lumii întregi şi să între în vigoare pe 12 septembrie 2001. Pentru a împiedica desfăşurarea acestui Eveniment care ar fi schimbat întreaga lume, preşedintele George W Bush şi colegii săi Illuminati au ordonat infama trădare a ţării lor cunoscută sub numele „9/11”. Acest lucru le-a permis şi continuarea invaziei pre-stabilite a Irakului sub stindardul „războiului împotriva terorii”.

E firesc să te întrebi de ce un program cu asemenea ramificaţii globale a început cu legislaţia din Statele Unite. În primul rând, prevederile NESARA trebuiau să fie cuprinse în cadrul vostru legal; altminteri, ar fi fost vorba despre o acţiune a sufletelor din alte civilizaţii, care îşi impun ideile asupra locuitorilor Pământului şi legile universale interzic acest gen de amestec chiar şi atunci când el este în cel mai bun interes al oamenilor.

În al doilea rând, a fost imperativ ca schimbările profunde promovate de această Lege să fie implementate mai întâi în Statele Unite, deoarece aceasta era cea mai controlată de Illuminati şi în acelaşi timp cea mai puternică naţiune din lumea voastră. Chiar dacă cel de-al doilea statut este ACUM cel mai discutabil, acţiunile guvernului mai influenţează încă ceea ce se întâmplă în multe ţări. Şi era necesar să se acţioneze prompt în ceea ce privea prevederea NESARA care promova schimbarea formei Statelor Unite de la corporaţia pe care Illuminati o fondaseră clandestin, la o republică, după cum fusese ea intenţionată de către coloniştii care purtaseră războiul de independenţă.

Principala lovitură economică dată de Lege este ceva ce nu poate fi descris în cuvinte în nicio legislaţie: obţinerea legală a averii imense care a fost acumulată ilegal şi imoral de către Illuminati şi folosirea respectivelor fonduri pentru eliminarea sărăciei, sărăcie creată în mare măsură de către aceştia. Ca să vă dăm un exemplu, cutremurul care a devastat Haiti a fost cauzat de tehnologia de control a climei aparţinând Illuminatilor; după ce cutremurul s-a terminat , foştii preşedinţi ai SUA, Bush şi Clinton au mers acolo pentru a deturna spre propriile buzunare banii donaţi pentru ajutor şi reconstrucţie. Cât despre oamenii din Haiti, şi ACUM, şase ani mai târziu, aceştia trăiesc în continuare în condiţiile insalubre şi precare pe care le aveau înainte de cutremur, mulţi locuind în cocioabe temporare în mijlocul dărâmăturilor comunităţilor lor distruse.

Disparitatea oneroasă dintre cei care au şi cei care nu au, din lumea voastră a determinat un dezechilibru al câmpului de energie al Pământului ce trebuie remediat şi alte prevederi ale NESARA au în vedere acest lucru. Ele anulează datoriile create prin împrumuturile FMI; pun capăt ratelor cămătăreşti ale dobânzilor; răstoarnă sistemul Rezervei Federale - aflat în proprietate privată şi ale cărui tentacule se întind asupra întregului glob – şi agenţia colectoare a acestuia IRS (Administraţia Fiscală), punând în acelaşi timp capăt tranzacţionării valutelor, ce a permis Illuminatilor să adune averi, şi aici intervine resetarea globală.

Un cititor a scris recent: „Îmi amintesc ultimul an, sau cel de dinaintea lui... când (Matei) a spus că nu vom avea o schimbare globală a banilor până în 2017.” Aceasta reprezintă o interpretare complet eronată a celor spuse de noi, şi anume:

„...Acestea fiind spuse, ne face bucurie să vă spunem că deceniul de întârziere a evoluţiei societăţii voastre se va încheia în anul vostru 2017, un cadru temporal cu adevărat favorabil dacă e să ţinem cont de fereastra celestă similară celei din timpul solstiţiului din luna decembrie 2012, care a făcut intrarea Pământului în cea de-a patra densitate.(23 septembrie 2014).

După ce acest mesaj a fost transmis, numeroşi cititori au avut întrebări în legătură cu această declaraţie şi noi am dori să menţionăm una dintre ele: Asta înseamnă că nu vor avea loc niciun fel de evoluţii semnificative până la sfârşitul anului 2017? Dragi fraţi şi surori, s-au petrecut evoluţii importante încă de la momentul îmbarcării Pământului pe calea înălţării sale, cu aproximativ 80 de ani în urmă! În orice caz, este posibil ca prima dintre aceste evoluţii, care va fi fără îndoială evidentă pentru întreaga voastră lume, să fie resetarea globală. Acest proces complex necesită cooperarea multor conducători naţionali şi ţinând cont de vibraţiile aflate în continuă creştere, s-ar putea ca acordul acestora de a merge înainte să aibă loc în acest an. Dacă nu se va întâmpla atât de curând, vă rugăm să nu fiţi dezamăgiţi – asigurarea unei baze cinstite şi sigure a economiei voastre globale se află într-un orizont apropiat.

„Dosarele Panama” vor conduce la o altă reformă economică semnificativă. Firma internaţională de avocatură ale cărei arhive au fost piratate şi transmise presei a acţionat mereu în limitele legilor care reglementează stabilirea de companii paravan; activitatea firmelor din Statele Unite şi din alte ţări, care au înfiinţat şi ele astfel de companii pentru clienţii este şi ea reglementată. După ce furnizează acest gen de servicii, aceste firme nu mai au niciun fel de implicare. Deşi se cunoaşte de multă vreme că mulţi oameni bogaţi folosesc astfel de companii paravan pentru a ascunde sume mari de bani, în scopul evitării plăţii taxelor, nu a existat niciun fel de dovadă a unor activităţi criminale ale acestora. Dosarele firmei panameze conţinând numele companiilor cărora le-au acordat servicii au constituit un punct de plecare pentru o investigaţie, aflată în desfăşurare, cu privire la labirintul de paşi ilegali pe care l-au urmat proprietarii acestora pentru a-şi acoperi urmele, şi ale cărei descoperiri vor conduce la desfiinţarea legilor ce permit formarea „paravanelor”.

„Anul acesta am primit foarte multe mesaje de la diferiţi oameni în legătură cu zeciuiala. Aş dori să ştiu ce are Matei de spus despre asta.” Cedarea a 10% din veniturile cuiva în favoarea bisericii a fost obiectul unui edict al Vaticanului, care a permis papilor şi altor membri din ierarhia înaltă a bisericii să trăiască în opulenţă şi preoţilor din parohii să trăiască în condiţii confortabile, în timp ce mulţi din congregaţiile catolice se confruntau cu sărăcia. Alte religii au adoptat zeciuiala pentru a construi mari lacase de „slavă a lui Dumnezeu”. Biserica nu este o clădire, ea reprezintă relaţia fiecărui individ cu Dumnezeu; a dărui din inimă este dumnezeiesc, zeciuiala a fost însă gândită de om cu lăcomie, ca o sursă proprie de înavuţire. Atunci când popoarele vor înţelege că creştinismul a fost organizat de către capii bisericii şi ai statului pentru a controla masele şi pentru ca ei să se îmbogăţească şi că alte religii au fost şi ele corupte de înfiltrarea minţilor întunecate, toate dogmele se vor prăbuşi şi puritatea spiritualităţii va fi cea care va dăinui.

„Tocmai am auzit despre această mişcare pentru un nou guvern mondial. Matei ne-a asigurat că acest lucru nu se va întâmpla niciodată!!!” În numeroase mesaje v-am asigurat că Illuminati nu îşi vor atinge niciodată scopul de a domina întreaga lume. Fără să ştim ce a auzit cititorul respectiv, tot ce vă putem spune tuturor este să vă rugăm să nu asociaţi un guvern centralizat cu Guvernul unei Singure Lumi sau cu Noua Ordine Mondială, două denumiri cuprinse în planul Illuminatilor pentru dominatia mondiala, plan ce include eliminarea majorităţii populaţiei – „a mâncătorilor inutili” după cum îi numea Henri Kissinger. Vă asigurăm încă o dată ca acest plan este sortit eşecului, deoarece reţeaua lor globală s-a destrămat pe la cusături şi multe părţi ale ei se desprind.

Libertatea arde în inima omenirii şi cu toate acestea rareori au trăit popoarele Pământului în libertate. timp de ere lungi, dictatorii şi-au mărit dominaţia şi puterea prin cuceriri brutale – trupele au fost forţate să lupte; oameni al căror număr a rămas necunoscut au fost ucişi, capturaţi sau vânduţi ca sclavi; în timp ce toată lumea, cu excepţia câtorva privilegiaţi, trăia la limita unui nivel de subzistenţă. După ce sistemele de guvernare au fost definite, Illuminati au creat o parodie de democraţie, numind oameni din rândul lor ca şi candidaţi, falsificând alegerile, mituind, şantajând, ameninţând sau asasinând membri guvernelor. Ei au decis ce inamic trebuie confruntat pentru a păstra oamenii în siguranţă faţă de acel tip de guvernare sau acea ideologie şi au iniţiat războaie civile şi internaţionale.

backward_step backward page:1/2 forward forward_step