Conştientizare 7link

Ei da, mai nou, naţionaliştii nu sunt agreaţi, se vizează multi culturalitatea şi pierderea identităţii naţionale, spirituale, etnice…
Să luăm un exemplu de grupare, să zicem…martorii lui Iehova – fără nici o conotaţie, doar că ei sunt cei mai cunoscuţi de majoritate şi din Biblie, fiindcă Iahwe încă din vechime a avut un program/ţel de bază. În timp, acest program a fost cosmetizat şi adus la cerinţele vremurilor respective.
Ca atare, în acest program de bază, s-au creat alte programe adiţionale, neiesindu-se însă în afara bazei. În acelaşi timp, fiecare păstor, şi-a pus patina, creând alte extensii în programul de bază, în funcţie de locul în care s-au dus şi îşi duc existenţa, pliand aceste “softuri” adiţionale pe cerinţele loco. La fel şi enoriaşii, însă, energia, toţi aceştia au îndreptat-o spre programul Iahwhe, în timp, întărind-o tot mai mult, cedând ca atare fiecare membru, o parte din energia proprie, spre susţinerea acestui program. Dacă un anume program serveşte unui bine colectiv, în care toţi membrii sunt respectaţi, roadele acelui program fiind împărţit în mod egal, spre susţinerea acestui bine colectiv este foarte bine.
 
Să vedem ACUM un program de manifestare, în care atât patronul cât şi angajaţii sunt conectaţi la un anume program de bază, program care e folosit spre a fi manifestate lucrurile materiale aici pe planetă. Astfel, fiecare membru cedează o parte din energia proprie, prin învăţarea meseriei, munca propriu-zisă, credinţa că fiecare merită tot ce este mai bun, roadele împărţindu-se în mod corect. 
Dar există şi o anume ierarhie în care unii câştigă foarte mult, alţii mult şi alţii foarte puţin, ierarhie creată în mod artificial. Un exemplu de o astfel de ierarhie fiind cel al castelor din India. Astfel atenţia omului putând fi îndreptată (într-un mod manipulativ - oferindu-i-se credinţe false), prin care să perceapă că această ierarhie este corectă şi judicios creată, iar aceasta spre a-şi ceda o parte din energie, spre susţinerea acestei ierarhii, fără să riposteze. În timp, chiar din contră, considerând-o cât se poate de corectă, muncitorul mulţumindu-se în final şi cu resturi, având percepţia fermă că exact atât merită, deşi, în foarte multe cazuri, el este cel ce pune cantitatea cea mai mare de energie în programul manifestării. 

Astfel de programe există şi la nivel de state şi la nivel planetar, când noi preluăm credinţe străine nouă, credinţe aduse la nivel de modă, create în diverse state - după cum cerinţele locuitorilor de acolo o cereau într-un anumit moment
 
Noi hrănim aceste programe, exact din momentul în care aderăm la ele, conectându-ne în acest fel atât la programul de bază, cât şi la extensiile acestuia, plus la personajele care susţin şi ele acest program - nefiind neapărat obligatoriu ca acesta să ne servească şi pe noi la fel de bine cum îi serveşte pe ei.

De exemplu, o ţară secetoasă, ca să poată susţine programul de manifestare a roadelor prin agricultură, este necesar să creeze sisteme de irigaţii (asta acolo la ei, fiindcă programul loco este mai mult decât viabil), fiindu-le de mare ajutor. Dar dacă o ţară unde plouă mult începe să adere şi să susţină acest program, creându-şi la rândul ei sisteme de irigaţii, va cheltui bani şi energie pe degeaba, susţinând în plan loco un program care nu aduce nici un beneficiu ţării şi implicit nici poporului ei.
La fel se întâmplă şi cu noi, în mod normal, ar fi bine să ne creăm nişte softuri care să ne fie nouă de ajutor aici, pe plan loco, ştiind cu ce ne confruntăm şi ce avem de îmbunătăţit, ca să putem să trăim în fericire - în loc să susţinem programe străine nouă. Acestea vor hrăni cerinţele altora, în timp ce realele noastre cerinţe pe zi ce trece sunt tot mai prost aspectate, venind cei ai căror programe le hrănim şi le susţinem să se bucure de roadele de care noi ar trebui să ne bucurăm.
 
Să vedem de unde vin noile credinţe şi programe, cine le-a creat ? Vin învestitorii străini din zonele de unde aceste programe sunt? 
Sunt schimbate legile loco cu legi care ţin de ei? Ne bucurăm noi de roade împreună cu ei, dacă tot le susţinem programele, ori se bucură în mare parte doar ei? Au adus aceste programe schimbări benefice la noi, poporul fiind bine aspectat pe toate planurile? Ori, am cooperat şi cooperăm la construirea unei case, ca în final să fim daţi afară din ea, bucurându-se de roade cei care de fapt au adus acel program la noi?
 
Ne considerăm fiinţe inteligente şi tocmai de aceea ar fi bine să ne punem întrebări, să observăm ce beneficii sau pierderi aduce un program sau altul, să fim vigilenţi, fermi şi corecţi
Dacă vedem că ceva este în neregulă şi suferinţa colectivă se acutizează, în loc să mai pierdem timpul cu susţinerea unor programe străine (consumând mare parte din timp şi energie fără rost), mai bine să ne unim spre a crea un program care să ne susţină pe noi aici în plan loco. Un program care să aducă binele spre noi, în loc să îl ducă spre alţii care nu-l merită, să cooperăm noi, cei loco, la construirea unei case solide în care să locuim tot noi, bucurându-ne astfel de roade la nivel de ţară şi de popor, binele fiind aspectat în mod optim (ca să nu mai avem experienţele totalitare prin care am trecut).

Uitând să includem şi poporul, am lăsat cale liberă să între alte popoare, ai noştri luând drumul bejaniei, fiindcă neexistând susţinerea poporului, ne-am trezit descoperiţi. În acest caz a fost foarte  uşor ca cei infiltraţi să îşi aducă şi să îşi implementeze propriile lor softuri, pe care noi ACUM le susţinem spre binele lor şi nicidecum spre binele nostru. 
Înţelegând acest aspect, dăm dovadă de înţelepciune, putând în acest fel să ne repliem şi să începem o muncă colectivă care de data aceasta să ne susţină pe noi, să susţină binele acestui popor şi al acestei ţări. Aici în plan loco, noi ţinem unii de alţii, atât binele colectiv cât şi reversul afectându-ne în mod direct pe noi, şi nicidecum pe cei ai căror programe le susţinem. Aceştia stau bine mersi în mediul lor, de aici doar colectând roadele care sunt manifestate prin aportul nostru direct şi care la noi creează tensiune, vibraţii joase, nemulţumiri, durere, boli, sărăcie, lipsă de respect faţă de om, faţă de popor. 
Acest popor al nostru neavând un program de susţinere, pe zi ce trece (nemaifiind hrănit ca atare energetic), slăbeşte tot mai mult, mergând spre dispariţie etc.
Maeştrii au spus că dacă vrei să scapi de un anume program, înfometează acel program pe zi ce trece tot mai mult şi cu cât vei face asta mai temeinic, cu atât mai repede va dispare, nemaiexistând susţinere energetică.
Aceasta poate să se manifeste şi la nivel de popor, fiindcă nemaisustinand un program în care poporul să fie inclus, acesta începe să slăbească, urmaşii să fie din ce în ce mai prost aspectaţi ca imunitate, în timp dispărând, s.a.m.d. 
 
Desigur că acest program este unul global şi cine are interesul să facă aceasta? Vrem noi să împlinim un astfel de plan? Suntem noi conştienţi de ce facem? Lipsesc oare semnalele? Fiecare acţiune are şi un rezultat, dar suntem mulţumiţi de rezultate? Am creat aici în plan loco un bine mai înalt? Suntem mai fericiţi? Ne simţim mai împliniţi? Aderând la un program care şuştinele binele acestui popor, ne servesc legile pe noi, sau legile servesc programele la care am aderat şi pe care le susţinem? Sunt aceste programe ale noastre? Sunt create spre a sprijini un bine colectiv? De când susţinem acest program, a crescut binele colectiv? Dar binele nostru? Ne simţim în siguranţă şi apăraţi? A crescut puterea colectivă sau a scăzut? Ce zic urmaşii noştri? Se simt ei bine? Se simt în siguranţă? Sunt ei fericiţi? Ce zic strămoşii noştri, adică, părinţii noştri, se bucură de roadele programului pe care l-au susţinut o viaţă întreagă? A mai fost hrănit acel program în mod judicios? S.a.m.d. 
Cu cât un om îşi pune mai multe întrebaţi, cu atât primeşte mai multe răspunsuri şi vede pe zi ce trece tot mai clar, până când reuşeşte să se trezească de-a binelea şi în cunoştinţă de cauză fiind, având de data acesta forţa şi claritatea necesară, poate acţiona judicios
 
Atâta timp cât suntem orbi, nevăzând ce se întâmplă pe plan colectiv, ne lipseşte clar credinţa şi implicit forţa de a acţiona cu adevărat în beneficiul nostru, dar aceasta este doar părerea mea, fiecare putând să aibe o altă părere proprie.
 
Şi iată aşa iubiţilor, că am mai scris un “roman”:)) măcar dacă ne-am trezi, măcar dacă ne-am uni, lăsând orgoliile şi prostia deoparte.
Sigur că puteam să fac un curs, workshop, seminar, etc., înşirat pe o săptămână, din toate aceste expuneri, la care mai adăugăm meditaţii, tehnici, filmuleţe, astrograme, etc. şi vă băgăm mâna în buzunar până la cot. Ehhh, nu aşa mult că eu sunt loco (şi sunt obişnuită cu sărăcia de aici), că la atâţia guru de peste hotare, pentru care unii fac împrumuturi bancare...
 
Scriind toate acestea, n-aş vrea să se creadă că sunt împotriva cursurilor de dezvoltare personală, indiferent dacă acestea vizează afacerile, spiritualitatea, vindecarea, partea psihologică a persoanei sau orice altceva care îl poate face pe om că aici în plan loco să dezvolte un program constructiv şi activ, conectându-se în acest fel la formele gând strămoşeşti.

Astfel am înţelege învăţăturile lor, preluate în aşa fel, încât să servească unui bine comun celor ce locuiesc în ţara în care s-au născut şi în care au ales să trăiască. Astfel am ajunge să aducem un mare spor local nouă şi celorlalţi, cu mult mai potrivit acestor plaiuri, decât dacă am fi folosit învăţăturile create de cei de la care le-au învăţat şi ei în aşa fel, încât să îi servească pe aceştia - acolo unde ei locuiau şi îşi desfăşurau activitatea...

Fiecare ţară, fiecare gintă, fiecare loc, fiecare grup, are un anume destin, care este net diferit de alte locuri, ginte, grupuri, ţări. Aşa cum unui african, trăitor în Africa nu i se potriveşte să se îmbrace în palton (putând astfel muri de prea mare căldură), aşa nici unui trăitor într-o ţară nordică nu i se potriveşte să se îmbrace sumar (putând muri de frig).
Bine, asta nu înseamnă că programul care serveşte manifestării hainelor ar fi un program greşit,  în esenţă, acesta este mai mult decât bun, dacă îl ajustăm la cerinţele zonei în care trăim. 
Această diferenţă e bine să fie văzută, zic şi io, fiindcă exact acest aspect înţeles în mod temeinic, ne poate aduce nouă aici în plan loco un mare spor, sau o mare pierdere şi sunt atâtea alte exemple.

Noi avem nevoie de programe care să vizeze economia noastră loco, economie care să servească poporul român, avem nevoie de o spiritualitate loco, de modalităţi de vindecare loco. Că nu degeaba se zice din bătrâni: "să îţi mănânci mâncarea de la UMBRA pomului sub care te-ai născut" (apropo de zestrea genetică, vibraţii, etc.).
 
Când vrei să distrugi un popor, îi otrăveşti rădăcina, uiţi să mai lucrezi şi să irigi pământul, rezultatul scontat fiind atins.
Dar poţi să ari pământul, să pui sămânţă pe care o vrei tu, să o îngrijeşti şi să o irigi în mod judicios, folosind în acest scop lucrători care se pliază de data acesta, după conceptele, ştiinţa şi voinţa ta, de aici, din locul în care te-ai născut şi crescut şi unde îţi sunt rădăcinile.
 
În ultimii ani tot auzim de tipar de democraţie americană, legi europene, NATO, ONU, etc., dar nimic care să vizeze ţara noastră. Culmea este că aceste modele, în loc să aducă binele în lume, doar încurcă şi creează haos, deşi se tot implementează deja de cel puţin 30 de ani.
Noi românii ne tot zbatem ca peştele pe uscat să mai luăm o gură de aer, dacă nu în ţara în care ne-am născut, atunci aiurea prin lume, în loc să punem mâna să facem ceva durabil aici, ceva ce să ne servească cu adevărat pe noi.
 
Gata, mă opresc ;) dar nu înainte de a-mi exprima o curiozitate :-)))
Aşadar dragilor, tare vreau să văd cum ne vor salva extratereştri, dacii (aceştia s-ar putea să ne ajute, căci sunt în inimile şi în sufletele noastre), lupii, dragonii, cei de pe Nibiru (care nici măcar nu există) etc., fiindcă după cum se mişcă lucrurile, ne aşteaptă zile de-a dreptul roz, în irizaţii de violet-iguanifer, s.a.m.d. 
Dar cum noi românii suntem de felul nostru optimişti (asta ne-a ţinut mereu Spiritul viu), la noi speranţa moare ultima...,pardon, nu moare nici ea, aceasta fiindcă nu există moarte, ci doar trecere.