Loading...
 
Terms of Use - Termenii şi condiţii de folosire Diverse
menu-extra

Terms of Use

Termenii şi condiţii de folosirelink

 

Vă rugăm să citiți cu atenție termenii şi condițiile de utilizare ale acestui website prezentate mai jos. Accesul / vizitarea acestui website de către dumneavoastră se supune Termenilor şi condițiilor de utilizare, implică acceptul explicit al dumneavoastră cu privire la acestea şi reprezintă întreaga înțelegere (contractul) dintre parți.

www.portal-spiritual.eulink-external îşi rezerva dreptul de a schimba şi actualiza în orice moment conţinutul acestui website, precum şi Politica de confidenţialitate şi Termenii şi condiţiile de folosire, fără nici un fel de notificare prealabilă. De aceea, vă rugăm să vizitaţi periodic această secţiune pentru a verifica termenii şi condiţiile pe care i-aţi agreat să le respectaţi.

În cadrul prezentului document, cuvintele la singular includ pluralul, cuvintele la plural includ singularul, cuvintele care denotă genul masculin includ femininul, şi cuvintele care denotă genul feminin includ masculinul.

portal spiritual este autorul site-ului  www.portal-spiritual.eulink-external şi beneficiază de toate drepturile legale recunoscute autorilor, conform legislaţiei romane şi internaţionale. În lipsa altor precizări, toate materialele, incluzând imagini, ilustraţii, design-uri, icoane, fotografii, clipuri audio/video, şamd sunt proprietatea portal spiritual sau sunt licenţiate de portal spiritual pentru a fi folosite.

portal spiritual va acorda o licenţă limitată pentru a accesa / vizita Site-ul, fără posibilitatea de a-l modifica în lipsa unui acord din partea portal spiritual. Aceasta licenţă nu include:

  • revânzarea sau utilizarea în scopuri comerciale a informaţiilor prezentate pe Site;
  • download-ul sau copierea informaţiilor legate de conturi utilizator;
  • utilizarea tehnicilor tip data mining, roboţilor sau tehnologiilor similare care permit extragerea şi analiza datelor.

portal spiritual va acorda o licenţă limitată, revocabilă şi neexclusivă de a vă crea un hyperlink către pagina home a Site-ului atâta vreme cât acest link nu descrie portal spiritual sau un partener/afiliat al acestuia de o manieră falsă, greşită sau jignitoare. Licenţa acordată nu va permite utilizarea în cadrul acestui hyperlink a mărcii portal spiritual fără acordul prealabil scris al portal spiritual.

Conţinutul Site-urilor, integral şi/sau parţial, nu poate fi reprodus, duplicat, copiat, revândut, vizitat sau exploatat în scopuri comerciale fără acceptul scris prealabil al portal spiritual.

Site-ul este furnizat de către portal spiritual pe o bază "aşa cum este" şi "atât cât este disponibil" . portal spiritual nu garantează că Site-ul, serverele pe care este găzduit, sau e-mail-urile trimise de la Portal-Spiritual.eu sunt fără viruşi sau alte componente informatice cu caracter potenţial dăunător. Utilizatorul foloseşte Site-ul pe riscul propriu, portal spiritual fiind liber de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea Site-ului sau ca urmare a utilizării informaţiilor de pe Site. portal spiritual nu este răspunzătoare de erorile sau omisiunile care pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor de pe Site. portal spiritual nu acorda nici un fel de garanţie pentru conţinutul şi utilizarea acestui Site. Informaţiile publicate corespund realităţii la momentul înscrierii lor pe Site sau al actualizării diverselor pagini ale Site-ului.

Serviciile şi produsele prezentate pe Site-uri nu se constituie într-o ofertă de niciun fel, fiind prezentate cu titlu pur informativ. Pentru a primi o ofertă din partea portal spiritual, veţi accesa secţiunea Cerere de oferta link-externalunde veţi completa formularul prezentat. portal spiritual îşi rezerva dreptul de a nu răspunde solicitării dumneavoastră.

Dacă utilizaţi Site-ul sunteţi răspunzător pentru asigurarea confidenţialităţii datelor privitoare la contul dumneavoastră de acces, cum ar fi numele de utilizator şi parola şi sunteţi de acord să vă asumaţi întreaga responsabilitate pentru activităţile/acţiunile desfăşurate pe Site cu contul şi parola dumneavoastră. În cazul în care suspectaţi ca, din diverse motive imputabile sau nu dumneavoastră, confidenţialitatea acestor date de acces a fost compromisă, veţi notifica imediat portal spiritual pentru a bloca accesul la cont şi a vă genera cât mai rapid un nou set.

Efectuarea de operaţiuni neautorizate asupra acestui site şi tentativă de efectuare a acestora, incluzând fără a se limita la: utilizarea abuzivă, utilizarea frauduloasă, accesul neautorizat, modificarea, copierea de informaţii în vederea comercializării lor, blocarea accesului, şamd, vor fi pedepsite conform legii.

Utilizatorii Site-ului pot trimite comentarii, note, sugestii, idei sau observaţie cu privire la conţinutul şi structura Site-ului, respectiv pot adresa întrebări atâta timp cât conţinutul acestora nu este ilegal, obscen, ameninţător, defăimător, care să afecteze viaţa privată, drepturile de proprietate intelectuală, ale portal spiritual sau ale unor terţe părţi, şi care nu conţin viruşi, derulează campanii politice/electorale, solicitări comerciale, scrisori în lanţ, mailing-urî de masă, sau orice altă formă de spam. Nu puteţi folosi o adresă de e-mail falsa sau să impersonaţi o altă persoană sau entitate. portal spiritual îşi rezerva dreptul, dar nu şi obligaţia, de a îndepărta sau edita o astfel de informaţie transmisă.

Prin trimiterea unei astfel de informaţii, dacă nu este altfel specificat, acordaţi portal spiritual şi partenerilor/afiliaţilor săi licenţa/dreptul gratuit, neexclusiv, perpetuu, irevocabil şi sub-licentiabil de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publică, traduce, deriva, distribui sau a le afişa pe orice fel de medii, în toată lumea. Acordaţi dreptul portal spiritual şi partenerilor/afiliaţilor săi de a utiliza numele pe care l-aţi trimis în conjuncţie cu informaţia, dacă aceştia vor decide astfel. Declaraţi şi garantaţi că deţineţi sau controlaţi toate drepturile cu privire la informaţiile transmise, ca acestea sunt corecte şi că utilizarea acestora nu intra în contradicţie cu Termenii şi condiţiile de utilizare, că nu vor cauza daune către o terță parte şi că veţi despăgubi integral portal spiritual sau partenerii/afiliaţii săi pentru toate cererile rezultate din informaţia astfel transmisă.

portal spiritual nu vinde produse şi/sau servicii care să fie cumpărate de către minori. portal spiritual poate vinde sau incasa contravaloarea unor produse/servicii destinate minorilor, dar achiziţionate de către un adult. Dacă sunteţi minor şi accesaţi un Site o puteţi face doar dacă sunteţi sub supravegherea unui părinte sau a tutorelui legal.

portal spiritual respecta drepturile intelectuale ale altora. Dacă consideraţi că munca dumneavoastră a fost copiată de o manieră care să încalce dreptul de proprietate intelectuală, vă rugăm adresaţi portal spiritual o notificare care să cuprindă:
semnătura fizică sau electronica a persoanei autorizate să reprezinte pe posesorul dreptului de proprietate;

  • o descriere a materialelor protejate de drepturi care apreciaţi că au fost încălcate;
  • o indicare a locaţiei pe Site unde apreciaţi că aceste drepturi au fost încălcate;
  • adresa, numărul de telefon şi adresa e-mail a dumneavoastră;
  • o declaraţie pe proprie răspundere conform căreia sunteţi convins că utilizarea în dispută nu a fost autorizată de deţinătorul drepturilor, ale împuternicitului sau ale legii;
  • o declaraţie notarială pe proprie răspundere conform căreia acţionaţi cu bună credinţă, ca notificarea este completă şi corectă şi că sunteţi deţinătorul drepturilor sau acţionaţi în numele său.

Vă rugăm să accesaţi şi secţiunea Politica de confidenţialitate link-externalcare se aplică de asemenea accesului/vizitei dumneavoastră pe Site.

Termenii şi condiţiile de folosire se supun legislaţiei romane. În caz de litigiu, se va încerca mai întâi o rezolvare pe cale amiabilă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea reclamaţiei la sediul portal spiritual. În cazul în care nu se poate ajunge la o înţelegere în termenul precizat anterior, va fi considerată competenta instanţa judecătorească din aceeaşi structură administrativă cu sediul portal spiritual .

portal spiritual

Email: webmaster at portal-spiritual.eu 

Rate this page:
Created by admin. Last Modification: Thursday February 5, 2015 22:39:35 EET by admin.

Traducere