Interconexiunea şi Interdependenţa dintre Toate Cele Ce Suntlink

Sunteţi Entanglaţi* cu Toate Cele Ce Suntlink


Suntem aici, apreciindu-vă şi fiind onoraţi de această conexiune, precum şi de minunatul prilej de a vă extinde, încă o dată, conștiența. Vă preţuim aspectul fizic, dar şi aspectele multidimensionale. Mesajul nostru constant şi consecvent a implicat evocarea magnificenţei voastre.

Fiecare dintre voi este un maestru; iar aceste amintiri reînvie, se trezesc la viaţă. Sunteţi energie pură, cu darul conştienţei şi de sorginte divină, care sălăşluieşte într-o formă fizică, în această realitate condensată, a clipei prezente – ACUM - ul. De asemenea, sunteţi energie pură, cu darul conştienţei şi de sorginte divină, care unduieşte printre alte realităţi posibile, printre alte dimensiuni. Vom continua să repetăm acest fapt, până ce se va statornici, drept adevăr incontestabil.

Sub forma fizică actuală, sunteţi Aici, în realitatea voastră curentă, cu scopul de a crea. Sună simplu, nu-i aşa? Totuşi, vă observăm confuzia, negarea, neîncrederea în această posibilitate. Prin urmare, vă adresăm invitaţia de a transcende aceste mentalităţi şi stări de spirit, precum şi de a lua în considerare şi de a explora posibilităţile măiestriei voastre autentice.

Înainte de toate, permiteţi-ne să vă reamintim că acest câmp de energie, această frecvenţă de vibraţie cu care interacţionaţi este neutră; e aidoma unei pânze albe, nepictate. El reacţionează la energia voastră, la gândurile, cuvintele, emoţiile pe care le exprimaţi, în fiecare clipă.

Acest câmp energetic neutru ori câmp cuantic este într-o stare de conexiune ori entanglare cu toate celelalte semnături energetice ale acestei planete. Absolut fiecare făptură contribuie la ceea ce se creează, prinzând contur în realitatea acestui holo-joc / holograme.

Intenţia voastră concentrată contribuie la acest proces de Creaţie. energia, gândurile şi credinţele voastre se alătură energiei, gândurilor şi credinţelor celorlalţi. Prin urmare, ACUM, această vibraţie de grup are un impact semnificativ asupra întregului câmp. Vibraţiile colective interacţionează cu Terra şi cu toate aspectele ce sunt plăsmuite şi materializate, în realitatea fizică pe care o observaţi.

Această conştienţă îi permite fiecăruia dintre voi să fie maestrul care şi este, de altfel. Atunci când vă însuşiţi, acceptând ca adevăr, înţelegerea conform căreia voi sunteţi cu adevărat conectaţi la tot ceea ce există şi se întâmplă – Binele, Răul şi Urâtul, voi puteţi începe, de asemenea, să vă însuşiţi abilitatea de a fi un adevărat transformator a ceea ce se produce pe planeta voastră.

Sunteţi entanglaţi cu toate cele ce sunt şi se întâmplă. Absolut fiecare dintre acţiunile voastre contribuie la ceea ce este în curs de desfăşurare – judecăţile voastre, rezistenţa pe care o opuneţi, opiniile voastre şi, mai ales, vibraţiile voastre emoţionale. Atunci când judecaţi o situaţie, voi îi conferiţi, de fapt, putere, înseşi acelei realităţi. vibraţia judecăţii, indiferent dacă este pozitivă sau negativă, aderă la alte vibraţii similare şi ii conferă putere cristalizării însuşi lucrului pe care îl judecaţi.

Sunteţi aici, în formă fizică, în această realitate tridimensională, cu scopul de a eleva şi transmuta conştiinţa. Amintiţi-vă că sunteţi alchimişti! Aveţi menirea şi toate abilităţile necesare pentru a asista omenirea în procesul de trezire.

Vă treziţi la înţelegerea că fiecare individ este un Creator măiastru, precum şi o fiinţă multidimensională. Vă treziţi la înţelegerea că această experienţă 3D este doar una dintre multiplele realităţi ce sunt „posibil cu putinţă”, cărora le puteţi trăi experienţa şi chiar le veţi trăi aievea experienţa. Vă treziţi la înţelegerea că unduiţi, plutiţi, în permanenţă, printre numeroase alte dimensiuni şi realităţi.

Ştim că mulţi dintre voi trăiesc momente de confuzie şi dezorientare, deconcertare. Vă scuturaţi capul, realizaţi că v-aţi întors la forma fizică, şi sunteţi contrariaţi de ceea ce tocmai a avut loc. Această experienţă enigmatică li se întâmplă tot mai multor fiinţe umane.

Unduiţi aievea printre dimensiuni. Începeţi să surprindeţi o imagine fugară sau chiar să susţineţi un timp mai îndelungat, viziunea altor lumi sau realităţi. Acesta este însuşi procesul evoluţiei conştiente. Această lunecare dintr-o realitate sau alta, vă poate afecta şi chiar vă afectează forma fizică; aşadar, fiţi conştienţi, grijulii şi blânzi cu voi înşivă! Odihniţi-vă, hidrataţi-vă, hrăniţi-vă sănătos, integraţi-vă în natură; elevaţi-vă gândurile şi emoţiile, ori de câte ori este necesar, cu scopul de a vă menţine într-un spaţiu al coerenţei – al logicii, consecvenţei şi integrităţii.

Amintiţi-vă că, atunci când tranzitaţi de la o dimensiune / hologramă, la alta, voi însămânţaţi realitatea tridimensională curentă, cu toate posibilităţile inerente dimensiunilor superioare! Puţin câte puţin, acest fenomen determină o actualizare a paradigmei anacronice, perimate şi mărginite, a acestei realităţi. Voi metamorfozaţi şi transmutaţi această dimensiune, prin intermediul propriei conexiuni sau entanglări, cu toate celelalte dimensiuni. Cuvintele, gândurile, emoţiile şi proiecţiile voastre, precum şi incursiunile, călătoriile voastre dincolo de această hologramă / holo-joc a limitării, vă sprijină conştientizarea şi expansiunea înspre realităţi inefabile, mirifice, feerice.

Vrem să înţelegeţi, fiecare dintre voi, însemnătatea Celor Care Sunteţi. Continuăm să vă confirmăm amintirile şi să vă susţinem în rememorarea faptului că sunteţi Aici şi sunteţi, totodată, o parte esenţială a acestui salt cosmic de amploare. Totul constă în frecvenţă, vibraţie. Toate sunt interconectate sau entanglate. O singură metamorfoză afectează Totul. O înţelegere în lumina conştienţei treze, declanşează altele. Aidoma unei atingeri asupra delicatelor fire periferice, ale unei superbe şi elaborate pânze de păianjen, care se repercutează asupra celorlalte fire, reverberează în toate celelalte fire, acea conştientizare ori înţelegere în lumina conştienţei treze este simţită, la nivel energetic, de toate făpturile vii, prin intermediul fenomenului de entanglare.

Am putea recurge la exemplul Internetului, care ne conectează pe toţi, pe tot cuprinsul globului. Nu este decât manifestarea, proiecţia, ori reflexia la exterior, a entanglării. Nu este decât reflexia la exterior, a propriilor voastre capacităţi, de a vă conecta, pe cale telepatică şi empatică, la toate lucrurile şi la toate fiinţele umane.

La nivel mental şi chiar emoţional, vă puteţi simţi deconectaţi de la evenimentele tragice care se produc în întreaga voastră lume. Voi puteţi nega, dezicându-vă de orice legătură cu evenimentele curente. Cu toate acestea, în virtutea entanglării şi a conexiunii voastre energetice, voi simţiţi vibraţia a tot ceea ce există şi se întâmplă. Negarea voastră imaginară contribuie realmente la ceea ce are loc.

Aşadar, îi adresăm fiecăruia dintre voi invitaţia de a fi un transformator conştient, un alchimist conştient, prin actul de a sprijini înălţarea Întregului şi a toate cele ce sunt. Conştienţa şi bunăvoinţa voastră de a vă revărsa lumina, iubirea, bucuria, recunoştinţa şi iertarea, asupra acestei entanglări cuantice, afectează tot ceea ce există şi are loc.

Nu sunteţi neputincioşi; ci sunteţi, cu adevărat, nemăsurat de puternici. Fiecare dintre voi este un teribil cetăţean galactic şi cosmic. Sunteţi Aici, cu scopul de a transmuta, de a crea realităţi favorabile Vieţii. Sunteţi mult mai mult decât un trup şi decât credinţele limitate pe care le întreţineţi.

Sinele vostru extins, Sinele vostru multidimensional este o superbă parte din entanglarea Galactică şi cosmică, a energiei divine a creaţiei. Fiecare dintre voi este infinit. E o parte esenţială din Tot Ceea Ce Este. Vă adresăm invitaţia de a vă însuşi acest adevăr şi de a-l întruchipa. A sosit timpul şi ACUM este clipa în care contribuţiile voastre sunt necesare şi produc o schimbare semnificativă, atât în entanglarea tridimensională, cât şi în entanglarea cosmică şi Galactică.

Vă stăm încontinuu la dispoziţie şi suntem o parte din energia voastră entanglată. Revărsăm asupra voastră, în continuare, dragoste; vă oferim sprijin şi ne exprimăm profunda recunoştinţă, pentru contribuţiile voastre necurmate, la grandiosul salt pe un alt nivel de conştiinţă.

'Echipa'

©2015 Peggy Black All Right Reserved.
Puteţi împărtăşi acest mesaj şi îl puteţi distribui, atâta timp cât nimic nu va fi fost modificat, îi acordaţi recunoaştere autorului şi includeţi această notă de copyright, precum şi adresa web: www.morningmessages.comlink-external FREE 88 messages available

Editura FOR YOUlink-external