Legea Rezonanțeilink


Fiecare dintre gândurile noastre produce un anumit proces de rezonanţă ocultă. Dacă până ACUM dorinţele noastre nu s-au împlinit, dacă s-au petrecut lucruri în viaţa noastră pe care nu ni le-am dorit, dacă ACUM suntem nefericiţi sau dacă am suferit înfrângeri, cauza ascunsă pentru toate acestea se afla în LEGEA REZONANTEI OCULTE. Tot ceea ce ne-am dori am putea obţine, fiecare dintre noi, chiar şi TU. Întrebarea este: Cum să facem asta ? 
"Sigur am să reuşesc!" 
"Cu nota asta slabă n-o să-mi găsesc loc de muncă." 
"Toţi abia aşteaptă să mor." 
"viaţa mea a trecut." 
"Sunt mult prea scund(ă)." 
"Sunt mult prea înalt(ă)." 
"Dacă îmi mai scad acţiunile la bursă, sigur o să mă părăsească soţia." 
"Dacă află cum sunt cu adevărat, sigur mă va părăsi." 
"Sper să rămână alături de mine."

Noi gândim încontinuu, fie că vrem sau nu asta. Fiecare dintre noi are aproximativ 60.000 gânduri pe zi.

"Sunt un prost, nu fac nimic cum trebuie."
"Îmi urăsc corpul, sunt mult prea gras(a)."
"Sunt o naivă, n-o să reuşesc niciodată în viaţă."

Toate aceste gânduri ale noastre produc consecinţe, pentru că fiecare gând este de fapt o energie pe care o lansăm în Univers, şi nu doar în direcţia dorită, ci în toate direcţiile. Energia emisă de gândurile noastre îşi caută apoi, în drumul ei, o altă energie cu care să vibreze la unison. Îşi caută deci, o energie asemănătoare cu energia gândurilor noastre. Odată găsită, această energie va începe să vibreze la unison cu energia emisă de noi.

Aceasta este cea mai importantă afirmaţie a LEGII REZONANTEI OCULTE.

Fiinţele din jurul nostru, obiectele sau evenimentele nu se pot sustrage câmpului nostru energetic tocmai datorită acestor procese de rezonanţă ocultă. Care este atunci avantajul că şi alte energii să vibreze la unison cu energiile emise de noi ? Şi cu acestea trecem la a doua afirmaţie importantă a LEGII REZONANTEI OCULTE:

Ceea ce se aseamănă se adună.

Fiecare gând, indiferent că este bun sau rău, declanşează un proces de rezonanţă ocultă. Tot ceea ce va vibra la unison cu energia gândurilor noastre va fi atras automat în viaţa noastră. De aceea, este foarte important pentru noi să fim conştienţi care sunt procesele de rezonanţă ocultă pe care le declanşează gândurile noastre.

gândurile tale secrete, felul în care îi judeci pe ceilalţi, vorbăria interminabilă a minţii, formează un fel de intenţie; astfel, emitem mereu informaţii către exterior, suntem precum o găleată găurită. Ştiinţa a demonstrat că emitem şi recepţionăm continuu informaţii sub formă de particule de lumină.

Prin gândurile noastre noi emitem energie către exterior. Energia dorinţei, o energie ce tinde să se materializeze. Întrebarea e: Ce-ar trebui de fapt să gândim ? Şi mai ales, ce ar trebui să gândim despre noi înşine. Eu sunt un copil al lui Dumnezeu. Sunt plin(a) de dăruire şi aspiraţie. Merit să fiu iubit(a) pentru că iubesc şi sunt plin(a) de iubire. Sunt foarte norocos(norocoasă).

Tot ceea ce gândim s-ar putea produce. Dar nu întotdeauna se petrece aşa, chiar dacă ne dorim aceasta. Şi asta dintr-un motiv întemeiat. Căci la îndeplinirea dorinţelor noastre, contribuie şi altceva în afară de gândurile noastre. Dacă nu luăm în seamă acest fapt vom trăi mereu dezamăgiri.

Inima noastră produce cel mai intens câmp de energie.

Până ACUM s-a crezut că toate gândurile noastre emit energie către exterior. Dar trupul nostru dispune de un emiţător şi mai puternic. Printre cele mai importante descoperiri ale sec. XX e faptul că inima omenească are un rol mult mai important decât acela de a pompa sânge în corpul nostru. Responsabil pentru această descoperire este Institutul de Cardiologie din California care a realizat un studiu aprofundat al inimii. Cunoaştem ACUM faptul că inima e înzestrată cu inteligenţa şi că influenţele acesteia sunt foarte profunde pentru noi. Măsurătorile realizate au arătat că inima generează un câmp electric care se extinde cu mult în afară corpului nostru. Acest câmp electric are o anumită formă, arata ca o "gogoaşă", ca un inel lat împrejurul trupului, cu o rază de cam doi-trei metri în jurul inimii. Până ACUM, oamenii de ştiinţă au crezut că cel mai puternic emiţător energetic din corpul nostru ar fi creierul, cu impulsurile sale electromagnetice. Şi ACUM a fost descoperit un câmp electric mult mai mare decât cel generat de creier, extinzându-se mult în afară trupului. Avem motive să credem că acest câmp generat de inima are influenţă la mulţi km în afară corpului nostru, pornind de la locaţia fizică a inimii.

Acest câmp nu are doar cinci metri, ci se extinde mult mai mult în afară. inima noastră pare a fi capabilă să genereze câmpuri electromagnetice care interacţionează cu materia din care e făcută lumea noastră, cu energia electromagnetică a atomilor.

Institutul de Cardiologie a mai descoperit că inima interacţionează atât cu trupul cât şi cu mediul exterior, prin câmpurile electromagnetice pe care le generează. Cum poate oare inima să facă aceasta ? În ce fel comunica ea ? Cum sunt transmise informaţiile ? În primul rând prin EMOŢII.

Ştiinţa ne spune că atunci când simţim o emoţie, ea e transpusa în energii electrice şi magnetice corespunzătoare, care interacţionează cu celulele trupului nostru şi cu atomii lumii înconjurătoare pentru a produce acele efecte formidabile de care vorbesc toate tradiţiile spirituale autentice. Ele ştiu cum să orienteze atenţia aspirantului către inima, pe când noi o orientăm către raţiune, creând astfel o societate foarte mentală, bazată doar pe logică.

Alte studii asupra inimii au arătat că aceste câmpuri electromagnetice generate de inimă au şi o altă cauză la fel de importantă, şi anume CONVINGERILE NOASTRE, toate lucrurile pe care le credem cu tărie şi în jurul cărora ne modelăm vieţile. Deci nu numai emoţiile noastre sunt emise în afară, ci mai ales convingerile noastre.

inima noastră e un fel de interfaţă care transforma toate emoţiile şi convingerile noastre în energii electromagnetice.

Deci prin sentimentele noastre, prin iubire, iertare, compasiune, dar şi prin mânie, ura, supărare, noi putem produce modificări atât în trupul nostru cât şi la mulţi km în afara noastră, putem produce astfel de influenţă la mare distanţă.

Toate organele noastre, întregul sistem celular şi diferitele procese care au loc în trup produc câmpuri electromagnetice, unde electromagnetice care se propagă în spaţiu; conform legilor fizicii, ele nu se termină niciodată.

Deşi creierul emite şi el câmpuri electromagnetice, ştim astăzi că undele electrice produse de inima sunt de o sută de ori mai puternice, iar undele magnetice sunt de cinci mii de ori mai puternice decât undele generate de creier. Aşa se explică de ce vindecarea se obţine mai repede printr-o susţinere afectivă decât doar printr-un proces de gândire.

Noi emitem deci mult mai multă energie prin intermediul inimii decât prin intermediu creierului. Poate de aceea unele dorinţe se îndeplinesc repede, iar altele nu se pot concretiza în viaţa noastră, tocmai pentru că doar ne gândim anemic la ele.

Ar putea fi înspăimântător pentru unii oameni să realizeze câtă putere deţin, câte ar putea realiza în viaţa lor doar prin ceea ce gândesc intens şi cu putere atât despre ei înşişi cât şi despre lumea înconjurătoare.

Doar ceea ce credem cu tărie, din profunzimile inimii se poate produce în această lume.

Pentru că dorinţele noastre benefice să se împlinească trebuie să fim convinşi că ele se vor realiza. Tot ceea ce îţi doreşti bun şi Divin se poate produce atunci când coborî această energie a dorinţei de la nivelul mental la nivelul inimii.

Pentru că dorinţele noastre benefice să se împlinească, e bine să trăim permanent o stare de fericire.

Atunci când te simţi împlinit sufleteşte, energiile respective curg din inimă şi re răspândesc în întreg trupul, fiind proiectate şi în spaţiul din jurul tău influenţând astfel oamenii din jurul tău.

Există deci o întrebare importantă:

Care sunt convingerile tale reale ?

Tot ceea ce e bun şi credem cu tărie, din toată inima, se va realiza, căci deţinem cea mai puternică energie.

ADN-ul uman are o influenţă directă asupra lumii înconjurătoare.
Există încă o descoperire importantă ce contribuie la îndeplinirea dorinţelor noastre. Până de curând s-a crezut că în lumea noastră toate sunt separate. Se credea că două obiecte care sunt separate nu se pot influenţa reciproc. Am fost deci învăţaţi că suntem separaţi unii de ceilalţi. Asta a adus cu Sine un sentiment de izolare şi singurătate, părând astfel că am fi cheremul evenimentelor şi al lucrurilor. Există doar destinul, pe care nu-l puteam influenţa în nici un fel.

Rezultatele ştiinţei moderne s-a modificat însă total în ultimii ani. Astăzi însă ştim că exact opusul este de fapt adevărat. Totul este interconectat cu tot şi-n mod interdependent. Informaţia aceasta e foarte importantă pentru îndeplinirea dorinţelor noastre.

Studiile de laborator au arătat că ADN-ul uman influenţează direct substanţa din care sunt formaţi atomii, adică nişte particule micuţe de lumină, numite fotoni. Fizicianul rus Vladimir Poponin a realizat nişte experimente faimoase la începutul anilor '90. El a pus într-o eprubetă închisă ADN uman şi fotoni şi voia să afle ce influenta are ADN-ul uman asupra fotonilor. Dintr-una dintre eprubete s-a extras tot aerul, pentru a obţine vid. Vidul este un termen care induce în eroare deoarece el nu este un spaţiu gol, ci e plin cu informaţii şi energie. Într-un astfel de spaţiu există fotoni, care pot fi măsuraţi destul de exact cu unele aparate specifice. În experimentul lui Poponin, aceşti fotoni s-au distribuit aşa cum era de aşteptat, în mod dezordonat, nu într-o anumită ordine. Apoi a fost introdus ADN uman în această eprubetă vidată. Şi ACUM s-a produs un lucru foarte surprinzător: în prezenţa ADN-ului, particulele s-au ordonat într-o formă anume. ADN-ul uman avea o influenţă directă asupra fotonilor. Printr-o forţă misterioasă, AND-ul ordona fotonii în forme regulate.

Acest aspect e foarte profund, deoarece arata că substanţa din care suntem creaţi, adică ADN-ul, are o influenţă directă asupra particulelor din care este creată materia din jurul nostru, adică fotonii atomilor. În ştiinţa occidentală nu există nici o teorie care să dovedească influenta directă a ADN-ului asupra fotonilor. Experimentele au arătat însă ca fotonii atomilor se grupează după nu model anume în prezenţa ADN-ului uman. Este prima dată când ştiinţa occidentală a demonstrat ceea ce tradiţiile spirituale străvechi au spus cu mult timp în urmă: suntem parte integrantă din această lume şi o influenţăm în permanenţă prin trupurile noastre. ADN-ul are o influenţă directă asupra "cărămizilor" atomilor.

AND-ul uman are o influenţă directă asupra lumii fizice. Acest lucru este în Sine foarte fascinant, însă ceea ce urmează este de-a dreptul revoluţionar. gândurile noastre generează ele însele propriul lor câmp energetic. Când ADN-ul uman a fost extras din eprubetă, fotonii s-au comportat ca şi când ADN-ul era încă prezent. Şi-au păstrat poziţia lor ordonată. Fotonii şi ADN-ul uman încă mai păstrau legătura, deşi fuseseră separaţi fizic. Părea că un anumit câmp subtil încă le ţinea conectate.

În ultimii 20 de ani s-au realizat o serie de experimente care dovedesc că ADN-ul uman influenţează lumea din jurul nostru. S-a dovedit deci că realitatea fizică înconjurătoare are la bază o matrice energetică. Experimentele lui Poponin sunt foarte importante pentru înţelegerea LEGII REZONANTEI OCULTE şi a modului în care ea funcţionează în deplinătatea dorinţelor noastre. Aceste experimente demonstrează că există un câmp cuantic de energie care ne uneşte pe noi cu tot ceea ce există în jurul nostru.

fizica modernă arata că la bază a tot ceea ce există se afla în câmp cuantic care uneşte totul, format din suma tuturor posibilităţilor. E planul iniţial după care s-a construit totul, realitatea mult mai profundă pe care nu o percepem, dar care comunică cu sentimentele noastre. Ceea ce noi percepem ca fiind realitatea fizică e de fapt rezultatul acestei comunicări. Acest câmp energetic care uneşte totul a fost denumit în multe feluri, în funcţie de omul de ştiinţă care l-a descoperit: câmp cuantic, matrice dumnezeiască, câmp primordial, câmp, holograma cuantică. Mulţi îl numesc Sursa, Dumnezeu, matricea dumnezeiască, câmpul unificat, câmpul akashic. Indiferent cum l-ai numi, el este sursa. Eu l-aş numi câmpul punctului zero, pentru că este un câmp de energie ce există chiar şi în vid, unindu-ne în fiecare clipă cu ceilalţi precum într-o reţea invizibilă.

Înainte credeam că spaţiul din jurul nostru este gol, de aceea l-am numit vid, dar acest spaţiu nu este gol, ci este plin de energie şi informaţie. La fel cum undele sonore folosesc aerul că mediu de propagare, energia emisă de gândurile şi de convingerile noastre are nevoie de un câmp de propagare pentru a circula.

Acest mediu este câmpul cuantic. Prin intermediul acestui câmp energetic suntem mereu în legătură cu toţi şi cu toate, că suntem conştienţi sau nu de aceasta.

Că toate celelalte forme de viaţă, oamenii sunt modele energetice, valuri individuale ce interacţionează cu toate celelalte valuri din ocean. Distanţa la care se afla receptorul faţă de noi nu are importanţă,fie că e vorba de vecinul nostru, fie că este vorba de o fiinţă Umană de pe cealaltă parte a planetei. Întregul Univers e format din serii de modele energetice care interacţionează în permanenţă unele cu altele. Fiecare model energetic interacţionează cu toate celelalte şi îşi creează reciproc modele de influenţă. Acestea la rândul lor, înmagazinează informaţii şi astfel se formează o gigantică memorie în Univers.

Cu toţii ne aflăm clipa de clipă într-un câmp energetic subtil pe care unii oameni de ştiinţă îl numesc câmpul punctului zero. Nu numai că ne aflăm în acest câmp energetic subtil, dar de fapt şi suntem acest câmp. Fie că suntem sau nu conştienţi de aceasta, tot ceea ce gândim clipa de clipă este instantaneu transmis unui câmp cosmic de energie care interacţionează cu TOT ceea ce există în jurul nostru, iar TOTUL interacţionează cu noi.

Fie că realizăm aceasta prin intermediul inimii, prin intermediul ADN-ului sau prin intermediul creierului, noi transmitem încontinuu fie că vrem, fie că nu vrem aceasta, impulsurile energetice care întâlnesc energiile similare ale altor oameni, pe care îi vom „atrage” astfel în viaţa noastră. Şi noi suntem la rândul nostru „atraşi” de energia lor, dacă această energie vibrează la unison cu energia noastră.

Există deci un singur şi imens TOT în care fiecare dintre noi suntem incluşi. Noi suntem deci în mod continuu nu numai transmiţători, ci şi receptori. Acest lucru înseamnă că eu şi cu tine suntem de mult timp în legătură, comunicând prin câmpurile noastre energetice care, deşi sunt invizibile, cu siguranţă există.

LEGEA REZONANTEI OCULTE acţionează întotdeauna, ea îţi urmează întotdeauna convingerile. Dacă tu crezi că viaţa ta nu are nici un sens, atunci exact acest lucru îţi va fi confirmat şi ţi se va petrece.

Dacă tu însă crezi că te aşteaptă o relaţie de iubire profundă, o bogăţie spirituală şi o abundentă exterioară, atunci exact aceasta se va produce în viaţa ta.

Noi ne putem modifica propriul nostru ADN

backward_step backward page:1/4 forward forward_step